Lezing: wilde bijen in Deventer

In het kader van het ‘Jaar van de Bij’ is er een inventarisatie onderzoek gedaan naar de stand van de wilde bijen in Deventer. Op 27 november worden deze resultaten gepresenteerd tijdens een duo lezing.

Koos Biesmeijer zijn lezing gaat over wilde bijensoorten in het algemeen. Hij is onderzoeker bij NCB Naturalis, is een bijenspecialist, en heeft veel onderzoek gedaan aan wilde bijen in zowel Nederland als in het buitenland. Over dit onderwerp houdt hij “in den lande” regelmatig lezingen.

Jan Smit (bijenspecialist) zijn lezing gaat over het onderzoek naar de aanwezigheid van wilde bijensoorten in heel Nederland. Dit voorjaar o.a. in Deventer. Dat onderzoek is uitgevoerd door vrijwilligers van de sectie Hymenoptera van de Entomologische vereniging. Zij maken een vergelijking met een zelfde type onderzoek uit 1999 van Arie Koster. De onderzochte gebieden zijn: IJsselkade, Jan Luykenkolk, Oostriklaan, Oude Begraafplaats, Rijsterborgerpark, Wezenland, Vlierspadpark en het Wechelerveld. Voornamelijk bebouwde kom dus. De stand van zaken per 1 augustus 2012 is dat men reeds zo’n 80 soorten vastgesteld heeft waaronder diverse rode lijstsoorten.

De lezing wordt gehouden in samenwerking met Erik Lam, stadsecoloog bij de gemeente Deventer. De wethouder, Margriet de Jager zal het inventarisatie-rapport deze avond in ontvangst nemen.

Van te voren aanmelden via de balie van De Ulebelt of door te mailen info@ulebelt.nl

De lezing is van 19:30-22:00

Wees op tijd, want we verwachten veel publiek.

Toegang is gratis

Viltvlekzandbij- fotograaf is Albert de Wilde