10 jaar schooltuinen

Elk kind zou moeten leren hoe voedsel groeit, en in je eigen schooltuintje kan je dat prima ervaren! Alweer voor het tiende jaar gaan de schooltuintjes in april van start. Zo’n 150 kinderen van de Vijfer en de Ontdekking komen hier elke week voor een tuinles, om hun eigen schooltuintje goed te onderhouden. De tuintjes zijn dit jaar verplaatst naar een nieuw stuk terrein, centraal gelegen, goed zichtbaar voor bezoekers. De tuintjes zijn half maart allemaal al uitgezet, in afwachting op de eerste zaadjes.

Sponsor

Om de schooltuintjes mogelijk te maken, is sponsoring nodig. Voor 25 euro adopteer je een schooltuin voor een tuinseizoen, voor zeshonderd euro een hele schoolklas. Een zelfgekozen bedrag doneren mag natuurlijk ook.

Je donatie kun je overmaken op rekeningnummer 1048.12.095 bij de Rabobank, op naam van Stichting Schooltuinen Deventer in Deventer. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08217114. We zijn ANBI-geregistreerd, waardoor je gift aftrekbaar kan zijn voor de Belastingdienst.

Verschillende organisaties sponsoren Stichting Schooltuinen Deventer ook al.

Stichting Schooltuinen Deventer

Initiatiefnemers (in 2011) van de Stichting Schooltuinen Deventer waren: Charlotte Inci-Koster, Herma Machiavello, Janneke Panneman en Jorg Tonjes.

Het huidige bestuur van de Stichting Schooltuinen bestaat uit: Annemarie Zuurveld, Rob de Brie, Joost Gottmer en Carla de Wals. Voor vragen en opmerkingen over de stichting en de schooltuinen kun je contact opnemen via e-mail.  Twitteren kan ook: @schooltuintjes. Of kijk op onze Facebookpagina.