Start afvalscheiding op school

Op maandag 4 november was de feestelijke aftrap van een vernieuwend project over afvalscheiding op school. In 2013 is in de gemeente Diftar ingevoerd, waarmee burgers geld kunnen besparen als ze hun afval goed scheiden. In opdracht van van Circulus/Berkel heeft De Ulebelt een educatieprogramma ontwikkeld over afvalscheiding voor het basisonderwijs. Waarom zouden we afval scheiden, welke materialen kun je dan scheiden en hoe doe je dat? Het programma houdt een keuzemenu in voor verschillende klassen, met een Afvalscheidingsspel, een kringgesprek rond de Achtergelaten Vuilniszak, waardendiscussies en een afval-analyse.

Nu komt daar een primeur bij: de scholen mogen hun eigen afval, mits dat goed gescheiden is, ook meegeven met de huishoudelijke inzameling. Dat maakt het educatieprogramma natuurlijk véél sterker, als het op school zelf ook gebeurt! De Ulebelt begeleidt de scholen bij de invoering van afvalscheiding. De leerlingen die aan het educatieprogramma meedoen, geven voorlichting over dit onderwerp aan de overige klassen en de ouders. Maar liefst 27 scholen hebben zich al aangemeld!

Scholen gaan fors besparen op hun uitgaven, grote hoeveelheden waardevolle grondstoffen verdwijnen niet meer in de verbrandingsoven (die je beter een Grondstoffencrematorium zou kunnen noemen) en leerlingen snappen theorie en praktijk van afvalscheiding. Dat kan een vanzelfsprekendheid worden, net als tandenpoetsen.

cleanwiseaftrapmetsticker aftrap cleanwise cleanwiseaftrapjospierey