Start verbouw hoofdgebouw

verbouwing gebouwWe hebben er lang gewerkt aan de voorbereidingen van de verbouw van het hoofdgebouw van de Ulebelt. Maar nu is het dan eindelijk zover! Op 1 februari wordt gestart met de werkzaamheden. De hoofdingang zal een ander aanzicht krijgen, compleet met tochtsluis ter verbetering van het binnenklimaat. Aan de achterzijde van het gebouw zal een extra ruimte worden gecreëerd en de entree, zaal en gang zullen worden opgeknapt. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk tot eind maart duren en hopelijk worden afgerond voor het Jonge Dierenfeest op 2e Paasdag. De verbouw zal helaas wel enige overlast opleveren voor onze bezoekers. Er zal tijdelijk gebruik moeten worden gemaakt van een andere ingang, de balie zal niet altijd even goed toegankelijk zijn, mogelijk soms ook telefonisch niet en er kan (waarschijnlijk kortdurend) overlast optreden bij de toegankelijkheid van de toiletten. In dat geval kan men gebruik maken van de toiletten bij de stal. We vragen dan ook uw begrip voor de mogelijke overlast. U kunt natuurlijk altijd met vragen terecht bij een van onze medewerkers. En maak eventueel gebruik van ons emailadres info@ulebelt.nl.
We verwachten met de verbouw een belangrijke verbetering te realiseren, waardoor we u ook in de toekomst met plezier kunnen ontvangen in ons informatiecentrum en waarbij u meer mogelijkheden worden geboden voor het gebruik van de zaal.

dak gebouw IMG_0361Op de foto’s is al goed te zien dat de lelijke kokers op het dak nu niet meer zo opvallen!