Berichten

Green Deal Scholen

Een goed onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Helaas laat het binnenklimaat en de energieprestatie van de meeste van de circa 9.000 schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland te wensen over. Om hier iets aan te doen is in november 2014 de Green Deal Verduurzaming Scholen gesloten tussen Rijksoverheid, onderwijssector en gemeenten. Doel van de afspraken is om op grote schaal de realisatie van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren te versnellen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij hun ambities op het gebied van energie (besparing en duurzame energieopwekking) en verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen.
Duurzaamheid is, ondanks de vele voordelen die het kan opleveren, helaas nog steeds geen vanzelfsprekendheid bij de renovatie, transformatie en het onderhoud van schoolgebouwen. Uit onderzoeken blijkt dat de oorzaak van het uitblijven van die versnelling voor een belangrijk deel ligt bij het ontbreken van kennis, inzicht en passende financiering. Daarnaast sluit het aanbod vaak niet aan op de vraag. Ook blijkt dat de expliciete vraag naar duurzaamheid nog beperkt is en dat de aangedragen (deel)oplossingen nog onvoldoende op die vraag aansluiten.
De Green Deal Verduurzaming Scholen hoopt – o.a. met een landelijke kennisportal & helpdesk – de drempels richting het op grote schaal verduurzamen van schoolgebouwen weg te nemen.
Meer informatie over Green Dealgreendeal scholen logo

 

Energie-educatie

Samen met andere natuur0- en milieu-educatieve centra in Nederland buigt de Ulebelt zich over het portfolio van een goed aanbod aan energie-educatie. Want  leren over energie en energiebesparing gaat goed samen als de school tegelijkertijd bezig is concrete maatregelen te nemen.  Op de website energieeducatie.nl is al meer te lezen over het aanbod. Op dit moment heeft de Ulebelt  al een overzicht van het huidige educatieve materiaal binnen Deventer.

zonnestroom klein

De Ulebelt gaat door!

In het onlangs gepresenteerde bestuursakkoord van de gemeente Deventer is bepaald dat de voorgenomen bezuinigingen op instellingen (zoals De Ulebelt) worden uitgesteld naar 2016. Dat betekent concreet dat voor De Ulebelt de acute bedreiging even weg is. We kunnen ons weer volledig op ons eigenlijke werk richten: duurzame natuurbeleving verbinden met milieu-educatie. De medewerkers en de ruim 110 vrijwilligers zijn er klaar voor. Net als alle voorgaande jaren. Het actie-draaiboek gaat even in de kast, als het moet pakken we het er even snel weer uit.
De opgehaalde handtekeningen, ruim 5.000,  zullen we op een goed moment overhandigen aan de politici. We zullen iedereen blijven informeren over de ontwikkelingen, onder andere via de website en de Nieuwsbrief en op ons schitterende terrein zelf.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun met prachtige harten, lijsten, zelf bedachte acties etc van vele Vrienden, bezoekers, kinderen en leerkrachten! Wij voelen ons gesterkt om door te gaan!

Het oorspronkelijke plan van gemeente:

De gemeente stelt voor om 400.000 euro te bezuinigen en daarmee de subsidie op De Ulebelt volledig af te bouwen.

Dit plan is dramatisch voor het voortbestaan van De Ulebelt!

De voorgestelde bezuinigingen staan op een lijst van onderwerpen waarop bezuinigd kan worden. Uit deze lijst met een totaal van  5,4 miljoen bezuinigingen, moet gekozen worden uit die onderwerpen die de samenleving het minst pijn gaan doen. In totaal moet 2,5 miljoen bezuinigd worden.

Vindt u dit ook geen goede zaak? Help ons en laat weten dat u vindt dat De Ulebelt niet moet sluitenraamposter3! Dat kan door een steunbetuiging per mail te sturen of hieronder of via Facebook uw reactie achter te laten!!

De bezuiniging zou al per 1-1-2015 moeten ingaan. De gemeente stelt dat De Ulebelt via particuliere initiatieven en crowdfunding verder moet gaan. Over de bezuinigingsvoorstellen staat een bericht in de StentorLees hier verder!

Meest actuele ontwikkelingen

 Fotopagina acties

Geslaagde Boomfeestdag op Sportcomplex

De Jaarlijkse Boomfeestdag in Deventer vond dit jaar plaats op het Sportcomplex in de Zandweerd. Twee klassen kinderen van de Mikadoschool en de Lebuïnusschool kwamen helpen om de groenstrook rond de sportvelden in te planten met bosplantsoen en enkele grotere bomen. Met wethouder Margriet de Jager plantten zij samen de eerste Haagbeuk, waarbij ze twee wensflessen mee begroeven. Met een educatief en gevarieerd opdrachtencircuit rondom bomen, met bomen herkennen, regenwormen uitzetten, bomen meten, jaarringen tellen, vogels spotten, stammetjes zagen en een afvalspel, leerden de kinderen veel over bomen. Een verhalenvertelster sloot de ochtend af. De Ulebelt organiseert de Boomfeestdag elk jaar in opdracht van de gemeente, samen met de Deventer Bomenstichting, IVN Deventer, Vogelwerkgroep IJsselstreek en het Groenbedrijf.

boomfeestdag14regenwormen2 regenwormenboomfeestdag14 2boomfeestdag14 3