Berichten

Green Deal Scholen

Een goed onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Helaas laat het binnenklimaat en de energieprestatie van de meeste van de circa 9.000 schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland te wensen over. Om hier iets aan te doen is in november 2014 de Green Deal Verduurzaming Scholen gesloten tussen Rijksoverheid, onderwijssector en gemeenten. Doel van de afspraken is om op grote schaal de realisatie van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren te versnellen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij hun ambities op het gebied van energie (besparing en duurzame energieopwekking) en verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen.
Duurzaamheid is, ondanks de vele voordelen die het kan opleveren, helaas nog steeds geen vanzelfsprekendheid bij de renovatie, transformatie en het onderhoud van schoolgebouwen. Uit onderzoeken blijkt dat de oorzaak van het uitblijven van die versnelling voor een belangrijk deel ligt bij het ontbreken van kennis, inzicht en passende financiering. Daarnaast sluit het aanbod vaak niet aan op de vraag. Ook blijkt dat de expliciete vraag naar duurzaamheid nog beperkt is en dat de aangedragen (deel)oplossingen nog onvoldoende op die vraag aansluiten.
De Green Deal Verduurzaming Scholen hoopt – o.a. met een landelijke kennisportal & helpdesk – de drempels richting het op grote schaal verduurzamen van schoolgebouwen weg te nemen.
Meer informatie over Green Dealgreendeal scholen logo

 

Energie-educatie

Samen met andere natuur0- en milieu-educatieve centra in Nederland buigt de Ulebelt zich over het portfolio van een goed aanbod aan energie-educatie. Want  leren over energie en energiebesparing gaat goed samen als de school tegelijkertijd bezig is concrete maatregelen te nemen.  Op de website energieeducatie.nl is al meer te lezen over het aanbod. Op dit moment heeft de Ulebelt  al een overzicht van het huidige educatieve materiaal binnen Deventer.

zonnestroom klein

De Schakel geeft cheque aan de Ulebelt

Tijdens de landelijke modderdag, vrijdag 27 juni, kwam Juf Benthe samen met de kinderen van groep 3 van Openbare Basisschool De Schakel een cheque overhandigen aan De Ulebelt. De stichting ontvangt dit bedrag dankzij alle kinderen van De Schakel die niet alleen de Avond-4-daagse gelopen hebben voor dé medaille, maar ook hiervoor gesponsord werden om geld op te halen voor deze unieke kinderboerderij die Deventer rijk is.

Tijdens de Avond-4-daagse, die elk jaar wordt georganiseerd in Deventer, konden de kinderen van basisschool De Schakel zich laten sponsoren per kilometer of voor een vast bedrag om geld op te halen voor De Ulebelt. De kinderen hebben gehoor gegeven aan deze sponsorloop door ouders, familie, buren en opa’s en oma’s te vragen om hen te sponsoren. Er is een mooi bedrag van ruim 370 euro opgehaald.

“We komen als school graag naar de Ulebelt met de kinderen omdat er altijd wat te zien is en veel te leren valt. Daarom vonden we het een goed idee om samen met de kinderen te lopen voor deze educatieve stichting. De nationale modderdag leek ons een uitgelezen moment om de cheque te overhandigen samen met Juf Benthe en de kinderen van groep 3 van de school”, vertelt de school.

“We hopen uiteraard dat de Ulebelt een leuke bestemming heeft voor de cheque, want we blijven graag komen op dit bijzondere plekje. Voor de ouders hebben we minder blij nieuws, de kinderen zullen lekker vies worden, want van Juf Benthe mogen ze mee doen met het aanmodderen!”.

De Ulebelt voelt zich zeer gewaardeerd met deze bijdrage en gaat het bedrag bestemmen aan leuke activiteiten en elementen op het terrein. Dank aan alle lopers van de Schakel!

Nationale Modderdag De Ulebelt 2014-06-27 018

Geslaagde Boomfeestdag op Sportcomplex

De Jaarlijkse Boomfeestdag in Deventer vond dit jaar plaats op het Sportcomplex in de Zandweerd. Twee klassen kinderen van de Mikadoschool en de Lebuïnusschool kwamen helpen om de groenstrook rond de sportvelden in te planten met bosplantsoen en enkele grotere bomen. Met wethouder Margriet de Jager plantten zij samen de eerste Haagbeuk, waarbij ze twee wensflessen mee begroeven. Met een educatief en gevarieerd opdrachtencircuit rondom bomen, met bomen herkennen, regenwormen uitzetten, bomen meten, jaarringen tellen, vogels spotten, stammetjes zagen en een afvalspel, leerden de kinderen veel over bomen. Een verhalenvertelster sloot de ochtend af. De Ulebelt organiseert de Boomfeestdag elk jaar in opdracht van de gemeente, samen met de Deventer Bomenstichting, IVN Deventer, Vogelwerkgroep IJsselstreek en het Groenbedrijf.

boomfeestdag14regenwormen2 regenwormenboomfeestdag14 2boomfeestdag14 3