dit zijn onze schapen

Er lopen Swifters rond: Nibit en Blanche

Er zijn zwartblesschapen: Croky, Chips, Wokkel Sjaak

en er is een kruising zwartbles-Swifter: Wiebertje

weetjes

de draagtijd van een schaap is 5 maanden min 5 dagen

elk jaar in april/mei gaan we schapenscheren