Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems -minibos, in en van de buurt. Het bos brengt de natuur in de stad dichtbij, en geeft jong en oud de kans om de wildernis in hun eigen wijk te ontdekken. Zo komen mensen niet alleen in contact met de natuur, maar ook met buurtgenoten. Want een kleine wildernis maak je samen.

Een Tiny Forest heeft de grootte van een tennisbaan (200m2 is al genoeg). En wordt aangelegd volgens de 100% organische Tiny-Forest methode van Shubhendu Sharma en Akira Miyawaki. De bossen die volgens deze methode worden aangelegd zijn na 10 jaar dichter begroeid en soortenrijker dan traditionele bosplantsoenen. IVN is initiatiefnemer van deze aanpak en is inmiddels op verschillende plekken in het land de aanleg van een Tiny Forest gestart. Doel is niet alleen nieuwe groene plekken in urbane gebieden te realiseren en daarmee bv biodiversiteit te vergoten en bij te dragen aan klimaatdoelen, maar ook om middels de aanleg van kleine bossen samen met de buurt en scholen, betrokkenheid bij groen te vergroten.

In Overijssel is dit jaar in Zwolle een dergelijk project gestart. Binnen Deventer zagen een aantal organisaties kansen om een Tiny Forest te realiseren met elkaar en met de buurt. Bij het realiseren van het Tiny Forest Deventer maken we uitgebreid gebruik  van alle ervaringen die in Zwolle worden opgedaan.

Voor Deventer is in nauw overleg met de gemeente, Het Groenbedrijf, IVN en de Bomenstichting besloten om in het Gooikerspark, aan de kant van de Duikerstraat, het eerste Tiny Forest van Deventer aan te gaan leggen. We gaan op deze locatie een Tiny Forest van ongeveer 300 m2 aanleggen inclusief het buitenlokaal voor de buurt en voor onderwijsdoeleinden. Het ontwerp voor dit Tiny Forest is gemaakt door Bureau Tuin en Vlinder, van Anneke Rodenburg. Aanleg vindt plaats tijdens de landelijke Boomfeestdag op woensdag 14 maart.

Meer willen weten over het Tiny Forest Deventer? Neem contact op met de projectleider Maike Nelissen!

Je kan hier ook het Tiny Forest Deventer infoblad downloaden!

Het Tiny Forest in Deventer wordt mogelijk gemaakt door: Deventer Bomenstichting; IVN Deventer; Het Groenbedrijf; Gemeente Deventer, IVN Overijssel en de Ulebelt.

Ontwerp: Bureau Tuin en Vlinder Anneke Rodenburg

Financieel: Provincie Overijssel, Fonds NME, Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel, Stichting Wesseling van Breemen; Stichting Groen en Mens

Meer informatie:

http:// www.ivn.nl/tiny-forest-nl

https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/tiny-forest-bos-op-kabouterschaal

https://vroegevogels.vara.nl/media/373123

Een informatief filmpje over de eerste twee jaar van het Tiny Forest in Zaanstad (aanleg 2015) is hier te zien