De Ulebelt gaat door!

In het onlangs gepresenteerde bestuursakkoord van de gemeente Deventer is bepaald dat de voorgenomen bezuinigingen op instellingen (zoals De Ulebelt) worden uitgesteld naar 2016. Dat betekent concreet dat voor De Ulebelt de acute bedreiging even weg is. We kunnen ons weer volledig op ons eigenlijke werk richten: duurzame natuurbeleving verbinden met milieu-educatie. De medewerkers en de ruim 110 vrijwilligers zijn er klaar voor. Net als alle voorgaande jaren. Het actie-draaiboek gaat even in de kast, als het moet pakken we het er even snel weer uit.
De opgehaalde handtekeningen, ruim 5.000,  zullen we op een goed moment overhandigen aan de politici. We zullen iedereen blijven informeren over de ontwikkelingen, onder andere via de website en de Nieuwsbrief en op ons schitterende terrein zelf.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun met prachtige harten, lijsten, zelf bedachte acties etc van vele Vrienden, bezoekers, kinderen en leerkrachten! Wij voelen ons gesterkt om door te gaan!

Het oorspronkelijke plan van gemeente:

De gemeente stelt voor om 400.000 euro te bezuinigen en daarmee de subsidie op De Ulebelt volledig af te bouwen.

Dit plan is dramatisch voor het voortbestaan van De Ulebelt!

De voorgestelde bezuinigingen staan op een lijst van onderwerpen waarop bezuinigd kan worden. Uit deze lijst met een totaal van  5,4 miljoen bezuinigingen, moet gekozen worden uit die onderwerpen die de samenleving het minst pijn gaan doen. In totaal moet 2,5 miljoen bezuinigd worden.

Vindt u dit ook geen goede zaak? Help ons en laat weten dat u vindt dat De Ulebelt niet moet sluitenraamposter3! Dat kan door een steunbetuiging per mail te sturen of hieronder of via Facebook uw reactie achter te laten!!

De bezuiniging zou al per 1-1-2015 moeten ingaan. De gemeente stelt dat De Ulebelt via particuliere initiatieven en crowdfunding verder moet gaan. Over de bezuinigingsvoorstellen staat een bericht in de Stentor.  Lees hier verder!

Meest actuele ontwikkelingen

 Fotopagina acties

184 antwoorden
 1. maike nelissen
  maike nelissen zegt:

  De Ulebelt schrappen als onderwerp dat maatschappij minste pijn doet? Hoe leggen we dit uit aan al die mensen die hier een beschermde werkplek, zinvolle dagbesteding, fijne bezoekplek in de eigen wijk, groene oase, leerplek etc hebben? Ik dacht dat we op weg waren naar een duurzaam Deventer?

 2. HBraam
  HBraam zegt:

  De Ulebelt is een unieke plek voor kinderen om het een en ander
  te leren over dieren en de natuur.
  Het is een plek waar je heel makkelijk heen gast en kunt
  genieten met je kind.

 3. Marlies Ulenbelt
  Marlies Ulenbelt zegt:

  Natuur- en milieu-educatie zijn van zeer groot belang voor de ontwikkeling van kinderen (en volwassenen)! Laten we deze mooie arbeidsplaatsen en stageplekken en voor veel mensen een zinvolle dagbesteding behouden!
  Als oud-medewerkster schooltuinen zou ik willen zeggen: 100% behoud van de Ulebelt!

 4. Nicole
  Nicole zegt:

  Er zitten duidelijk een paar mensen op de verkeerde plek Bij de gemeente Deventer!!
  Dit mag toch niet gebeuren!

 5. marco Reurink
  marco Reurink zegt:

  Dit is te belachelijk voor woorden, de Ulebelt moet echt blijven be staan!! Onze kinderen vinden het heerlijk om erheen te gaan, tussen de dieren lopen, lekker spelen… Kunnen ze niet ergens anders op bezuinigen? Hun eigen salaris bijvoorbeeld?!

 6. Hans Zelle
  Hans Zelle zegt:

  Gemeente Deventer: investeer in de jeugd door de Ulebelt te laten bestaan. Wegbezuinigen geeft geen toegevoegde waarde aan de samenleving op lange termijn. De jeugd van nu krijgt het toch al wel moeilijk genoeg als ze groot zijn en voor de ouderen moeten zorgen. Als diezelfde ouderen nu hun speel- en leermogelijkheden afnemen zal dat hun motivatie niet versterken om later iets terug te doen!

 7. Edward
  Edward zegt:

  Ze kunnen wel een nieuw gemeentehuis laten bouwen van een paar miljoen euro, moeten de kinderen in de gemeente Deventer hier nu de dupe van worden, belachelijk gewoon!

  Blijf met je handen van de Ulebelt Af!

 8. Heidi During
  Heidi During zegt:

  Ik sluiting volledig aan bij eerder genoemde motivatie. Niet alleen nu maar ook bij de vorige bezuinigingsronde!
  Wat een waanzin!

 9. Heidi Hammers
  Heidi Hammers zegt:

  Hoe kunnen de ambtenaren van de gemeente Deventer dit in hun hoofd halen???? Na alle protesten van vorig jaar lijkt het me toch helemaal meer dan duidelijk dat De Ulebelt MOET blijven bestaan in de Vijfhoek. Er komen zoveel enthousiaste mensen iedere week genieten van alles wat deze prachtige, fijne plek te bieden heeft. En dan heb ik het nog niet eens over alle mensen die er een geweldige plek gevonden hebben om hun dag op een bijzonder prettige wijze door te brengen met alle fijne mensen die er werken. Alle peutergroepen, schoolklassen en andere groepen kinderen die zo graag komen om iets te leren over de koeien, kalfjes, schapen, lammetjes, geiten, varkens, kippen, ganzen, de landbouw en lekker spelen met zand en water…..moeten zij dit gaan missen? Lieve mensen, dat kan toch simpelweg niet?

 10. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Waarom krijgen jullie überhaupt subsidie? Je bent toch een onderneming, run het dan ook als een onderneming! Al die mensen die zo graag willen dat het blijft hebben er dan ook vast wel een paar euro voor over om het te behouden.

 11. Loes Ossewold
  Loes Ossewold zegt:

  Ik steun de ulebelt, aanwinst voor de omgeving. Mooie plek voor kinderen en ouders om bezig te zijn met dier en natuur! De ulebelt miet blijven!

 12. Martijn van Es
  Martijn van Es zegt:

  De ulebelt moet blijven! Het is een ontzettend leuke en leerzame plek voor kinderen uit de buurt en de rest van Deventer. Veel succes!

 13. Debby
  Debby zegt:

  Natuurlijk moet de Ulebelt blijven! Alleen met dit soort initiatieven krijg je kinderen die een binding hebben met de natuur en milieu-bewuste keuzes maken in het leven of weten waar alle producten uit de supermarkt vandaan komen.
  Budget besteden voor educatie moet gebeuren als je kinderen een goede basis wilt meegeven.

 14. Peter Broekhuizen
  Peter Broekhuizen zegt:

  “kapitaalvernietiging”
  de kapitaalvernietiging zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [kapi’talvərnitəxɪŋ] het waardeloos maken van een investering door er geen gebruik meer van te maken
  Volgens mij niet kijken naar “hoe nu te stoppen?'” maar…. “Hoe nu VERDER?!!”

 15. Bauke de Vries
  Bauke de Vries zegt:

  Bizar voorstel, zeker ook in het licht van de nieuwe taken die gemeenten krijgen in het kader van jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Als er één plek is waar zinvol en effectief werk op dit terrein gebeurt, dan is het wel de Ulebelt. Het werk van de Ulebelt heeft rendement in alle hoeken van de samenleving, economsch, ecologisch èn sociaal.

 16. A. Rodenburg
  A. Rodenburg zegt:

  Zoveel bezuinigen op de Ulebelt, heel verdrietig…. hier gebeuren zoveel mooie dingen, behalve op het gebied van natuur en milieu en onderwijs, is de Ulebelt een pracht plek voor kinderen, en voor veel mensen met een (lichte) beperking die moeite hebben om een waardevolle plek te vinden in onze maatschappij, hier krijgen ze vaak net dat positieve zetje dat nodig is om een prettige levensinvulling te krijgen. Ook de zwakkeren in onze samenleving worden hierdoor flink getroffen.We willen jullie steunen!

 17. Carel Bolt
  Carel Bolt zegt:

  Politiek, wees wijs en dus zuinig op de Ulebelt! Er is afgelopen jaren met de wijk veel waardevols opgebouwd. Het is een prachtig groene ontmoetingsplek voor jong en oud geworden. Waar anders in de stad kunnen kinderen zo genieten van de boerderijdieren of leren van de natuur. De Ulebelt biedt nog veel meer. Daar moeten we zuinig op zijn.

 18. Ria van den Bosch
  Ria van den Bosch zegt:

  De Ulebelt is een bijzonder mooie plek waar kinderen en volwassenen kunnen genieten van planten en dieren en daardoor een educatieve rol vervult. Dit wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers samen met de mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben en waardoor deze laatste groep een zinvolle invulling van haar leven heeft. Het is prachtig werk dat zeker door moet blijven gaan! Ik steun de Ulebelt!

 19. Piet van den Bosch
  Piet van den Bosch zegt:

  MINDER !! MINDER !! MINDER !! In bepaalde contexten is dit een zeer omstreden meningsuiting, zoals de afgelopen dagen is gebleken. In de context-Ulebelt geldt dit onverkort.
  De mogelijkheden, die de de Ulebelt biedt voor vorming op educatieve, sociale en opvoedkundige terreinen, worden door de voorgenomen bezuinigingen totaal ondergraven. Hebben we liever hangplekken en verveling, leidend tot niets?
  Deventer, groenste stad van Nederland? Met de voorliggende plannen is dit imago wel van de baan. Deventer is kennelijk de stad van de bestuurders/ambtenaren die het belangrijker vinden hun cijfertjes kloppend te maken (zonder enige zinvolle prioriteitsstelling klaarblijkelijk) dan aandacht te hebben voor het hete hangijzer van zinvolle tijdsbesteding van onze jeugd. Arrogant, kortzichtig, laf en dom.

 20. Annemieke van Haasteren
  Annemieke van Haasteren zegt:

  Ulebelt moet ondersteund blijven worden, vanuit de gemeente. Het heeft maatschappelijk zeer diverse functies die voor de vijfhoek, zelfs heel Deventer heel belangrijk zijn. Doe maar eens een paar miljoentjes minder uitgave voor het nieuwe gemeentehuis en laat de sociale voorzieningen heel.

 21. Monique Nijenhuis
  Monique Nijenhuis zegt:

  Handen af de Ullebelt. Dit is een prachtige locatie voor heel veel mensen. Ook is het een goede werkplek voor mensen met een beperking.
  Ook is dit het enige kinderboerderij in Deventer. Laat ons hiet gewoon vam genieten.

 22. bas v zon
  bas v zon zegt:

  laat de Ulenbelt blijven,heb daar zelf een tijd vrijwilligerswerk gedaan is een pracht locatie die voor veel mensen veel betekend laat de gemeente maar ergens anders op bezuinigen zoals eerder al gezegd werd bijvoorbeeld het gemeente huis waar zo beetje heel deventer tegen was en ze dat er toch door drukken beleidsvoering van lik me het vestje ik zeg stop juist meer geld in de Ulenbelt zodat ze kunnen expanderen en eventueel wat kunnen genereren

 23. Pieter vd Wal
  Pieter vd Wal zegt:

  De Ulebelt moet blijven. Basta. Het een belangrijke plek waar alle mensen naar toe kunnen om te leren,werken, ontspannen, enz.
  Deventer is een groene stad en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dan moet je niet bezuinigen op zoiets als de Ulebelt.
  Hoe zit dat eigenlijks met dat stadskantoor? Daar valt nog wel wat te halen toch?

 24. Marion Boenders
  Marion Boenders zegt:

  Blijf Ulebelt ondersteunen! Prachtige plek die mensen bij elkaar brengt en de, zo nodige, verbinding maakt met alles wat bloeit en groeit!

 25. Stephen
  Stephen zegt:

  Mijn kids hebben zo veel plezier om de Ulebelt. Spelen en leren in een omgeving 🙂 Gewoon niet op bezuinigen!

 26. geeke in't hof
  geeke in't hof zegt:

  Laat de Ulebelt blijven! Veel te belangrijk in deze tijd waarin volwassenen maar, belangrijker nog, kinderen veel te ver van de natuur af komen te staan. De Ulebelt vervult een belangrijke en educatieve functie, iets waar men binnen het onderwijs “geen tijd “meer voor heeft.

 27. Jan Clement
  Jan Clement zegt:

  Als je zo een duur stadhuis neerzet moet je ook zorgen voor de Ulebelt. Ik steun de Ulebelt.

 28. P,R, Vliegenthart
  P,R, Vliegenthart zegt:

  Ulebelt vervult een belangrijke sociale fuctie, het is zeer ongepast om de subsidie in te trekken of zelfs maar te verminderen. Laat deze voorziening niet verloren gaan ! !

 29. Harun Oguray
  Harun Oguray zegt:

  Beste politici neem svp geen besluiten die lijden tot stoppen van de maatschappelijke en sociale activiteiten van een organisatie als Ulebelt.

  ULEBELT MOET BLİJVEN!!!

 30. Daphne
  Daphne zegt:

  De ulebelt moet blijven!
  Heerlijke plek voor de kinderen (en de moeders) om na school zich te vermaken.

 31. ODC ,t Lantaarntje
  ODC ,t Lantaarntje zegt:

  Wij, alle begeleiders en kinderen van het orthopedagogisch kinderdagverblijf ,t Lantaarntje uit Deventer vinden het ontzettend vervelend als de Ulebelt moet sluiten.

 32. Marjan Deurloo, Juffie in ´t groen
  Marjan Deurloo, Juffie in ´t groen zegt:

  Zo´n prachtige plek als De Ulebelt is zo belangrijk voor de buurt. Het is de smeerolie van de wijk, het is de plek waar kinderen heerlijk kunnen spelen in en met het groen, met de dieren bezig zijn. Het is een plek waar mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt een plekje vinden, en ga zo maar door. Multi-functioneel.
  Gemeente Deventer: maak de juiste keuzes!

 33. Rianne Mensink
  Rianne Mensink zegt:

  Al bijna een jaar werken clienten van de Noorderbrug met erg veel plezier en voldoening bij de Ulebelt. Clienten waren gewend binnen te werken in een activiteitencentrum. Het werken in de buitenlucht samen met andere vrijwilligers betekent erg veel voor hen. Clienten zijn doof, vinden moeilijk aansluiting in de “horende”maatschappij. Bij de Ulebelt krijgen deze clienten kansen en mogelijkheden om hun vaardigheden te vergroten en Mee te kunnen doen.

  Wij betreuren het nieuws enormn dat er sprake is van sluiting,
  Een mooiere werkplek dan deze is bijna niet te vinden, dagelijks genieten clienten en de begeleiders van de Noorderbrug van deze prachtige kinderboerderij en deze prachtige werkplek.
  Laat de Ulebelt Blijven!!!

 34. Agnes Jansen
  Agnes Jansen zegt:

  Ik ben enorm geschrokken van dit voorstel en kan er erg verdrietig om worden! Onbegrijpelijk voor mij dat de gemeente voorstelt om de Ulebelt maar te sluiten! Juist de Ulebelt is een plek waar kinderen en mensen leren hoe het wel moet, hoe wij mensen duurzaam kunnen en eigenlijk zouden moeten leven in harmonie en respect met alles wat leeft op moeder aarde, de natuur, de dieren,bomen,struiken, vissen, vogels, insecten enz. Nog los van het feit dat ik bij elke wandeling zelf enorm geniet van de diversiteit aan planten en bloemen! De Ulebelt is enorm belangrijk voor het voorbestaan van ons mensen op educatief gebied. Hier leren kinderen dat melk en kaas niet uit een pakje komen uit de fabriek, maar van echte levende wezens waar we heel dankbaar voor mogen zijn en liefdevol en respectvol mee om dienen te gaan! Hoe je kunt tuinieren en groente kunt verbouwen zonder giftige bestrijdingsmiddelen, hier zie je hoe een varken eigenlijk zou moeten leven, heerlijk scharrelend door de modder! En wat dacht je van de bijenhotels, de bijenkorven die er zijn? Bijen worden enorm in hun voortbestaan bedreigt juist door al die pesticiden! Zonder bijen kunnen mensen niet eens leven, omdat zij onmisbaar zijn voor de bestuiving van 80% van ons gewassen! Wat zijn dat voor politici die dit niet belangrijk vinden? Moeder aarde geeft ons alles wat wij nodig hebben, maar als wij met ons allen zo doorgaan en de economie voorop stellen is er voor ons nageslacht geen leven meer mogelijk! Dus de Ulebelt moet blijven, hoe dan ook!

 35. Nienke
  Nienke zegt:

  De Ulebelt MOET blijven, het is een erg fijne plek voor jong en oud.
  Ik ga al jaren als leerkracht veel naar de Ulebelt toe met mijn kleuterklas.
  Het zou een gemis zijn als de Ulebelt er niet meer zou zijn!

 36. Siebren van Hoog
  Siebren van Hoog zegt:

  Deventer gaat er prat op een groene stad te zijn. Om dit waar te kunnen maken is een progressief beleid en een educatief voorbeeld nodig voor jong en oud.
  De Ulebelt is dit voorbeeld voor jong en oud. Een gedreven geleide organisatie die de laatste ontwikkelingen op ecologisch gebied bestudeert en propageert en dit weet door te geven aan alle lagen en leeftijden van de bevolking.
  Ook beleidsmatig kan de gemeente niet om de Ulebelt heen. De Ulebelt trekt tienduizenden inwoners per jaar naar de kinderboerderij. Cursessen worden goed bezocht. Daarnaast is de Ulebelt door vele contacten in staat informatie te verstrekken en in te haken op actualiteit rond ecologisch en meer verantwoorde bewustwording.

  Een stop van de Ulbelt is een blamage voor Deventer. Het doet alle vorige investeringen in geld en mankracht onderuit!

 37. Deventer Leerschool
  Deventer Leerschool zegt:

  Wij vinden het heel leuk om met school naar de Ulebelt te gaan.
  Dus wij willen graag dat de Ulebelt blijft bestaan!!

 38. William Brown
  William Brown zegt:

  Please excuse my lack of Dutch speaking ability. Ulebelt’s educational offerings benefit young and not so young, alike. To reduce or close Ulebelt would be shortsighted, because the loss would degrade or eliminate a cherished source of learning and experience for those challenged with special needs.

  Couple years ago, Fresno County, California, offered voters a referendum to institute a tax to fund improvements and expansion to our local zoo. Fresno County is a very politically conservative area of California, yet the referendum passed and the new tax was implemented. Using the new revenue source created by the tax, new educational exhibits were opened, including an agricultural learning section similar to Ulebelt.

  I suggest funding for Ulebelt be put on a ballot initiative to allow voters an opportunity to directly decide the fate of their Ulebelt by creating a tax specifically for its continued operation. Fresno County, California, passed such a tax with a fiscally conservative electorate. I doubt anywhere in the Netherlands is as fiscally conservative as Fresno County.

 39. Ellen van den Berg
  Ellen van den Berg zegt:

  Verbijsterd ben ik na het horen van deze nieuwe bezuinigingsplannen. Ik dacht dat ze na vorig jaar wel hadden begrepen hoe belangrijk De Ulebelt is, in heel veel verschillende opzichten. Hardleers en een bord voor de kop!

 40. Jessica
  Jessica zegt:

  De Ulebelt MOET blijven!!! Ik dacht dat we dat de vorige x al duidelijk hadden gemaakt!!

 41. Monique
  Monique zegt:

  Blijven ! Blijven! De Ulebelt moet gewoon blijven het is een goede leerzame plek voor jong en oud!

 42. Elaine
  Elaine zegt:

  Ik vind dat de Ulebelt moet blijven!!!
  Ik wil op donderdag met school er naar toe!!!

 43. antoinet
  antoinet zegt:

  laat de gemeente maar is bezuinigen op hun eigen zaken zoals het nieuwe stadskantoor!
  dus de ULEBELT moet blijven!

 44. Iris
  Iris zegt:

  Blijf de Ulebelt alstublieft voldoende financieel steunen, Gemeente Deventer. Onze stad kan niet zonder de dieren en informatie uit dit unieke centrum!

 45. Marion Kok
  Marion Kok zegt:

  Dit is een prachtige groene plek voor iedereen. Men heeft zoveel moois gerealiseerd de afgelopen jaren. De Ulebelt moet blijven!!

 46. Rolf Kuijt
  Rolf Kuijt zegt:

  Laat de gemeente Deventer is opzouten met die achterlijke ideeën.
  De Ulebelt is iets wat van Deventer is en daar moet je met je poten van af blijven.
  Ik begin telkens meer van deze stad te walgen.
  De mensen die dit soort dingen hebben of zelf geen jeugd gehad of ze hebben geen kinderen zodat ze niet weten hoe belangrijk de Ulebelt is.

 47. Alice
  Alice zegt:

  Belachelijk, die bezuiniging! Maar ja, dat nieuwe stadhuis dat ons door de strot geduwd is (ik ken NIEMAND die het daarmee eens is!) moet zeker met die bezuinigingen betaald worden….

 48. Iris
  Iris zegt:

  We kunnen de Ulebelt niet missen, in heel Deventer. In de Vijfhoek is het een middelpunt voor vele gezinnen met kleine en grotere kinderen. Scholen maken er gebruik van. Het is educatief voor kinderen en de ideale plek om buiten te spelen. Voor kinderen is buitenspelen geen luxe maar pure levensbehoefte!!!
  Gemeente, verzin iets anders, maar laat kinderen niet de dupe worden van een grote bezuingiging.
  Ik ben als burger ook bereid om meer belasting te betalen als dat nodig is om de Ulebelt te behouden.

 49. Busscher
  Busscher zegt:

  Liever een top in Den Haag tegen hoge kosten en voor 54 miljoen extra militairen en helicopters naar afrika. Om de tekorten op te vangen decentraliseren en zo de provincie en in dit geval de gemeente Deventer oplossingen laten zoeken door te bezuinigen op voorzieningen als de ulebelt walgelijk gewoon na verkiezingen is het belang van de burger/kiezer ondergeschikt.

 50. Marius Splinter
  Marius Splinter zegt:

  Ulebelt moet blijven!! De Ulebelt in het hart van de vijfhoek is juist één van die dingen die het zo leuk maakt om in Deventer te wonen. Blijkbaar moet dat dus minder??? Ik krijg steeds meer wanbeleid gevoelens wat de overheid doet met mijn (belasting) geld….

 51. JW
  JW zegt:

  De Ulebelt moet blijven !!!!! een fantastische plek voor jong en oud ! dit kan niet wegbezuinigd worden. ik zeg tegen gemeente Deventer doe je huiswerk maar overnieuw!!!!

 52. Colinda
  Colinda zegt:

  De enige plek in heel Deventer waar kinderen kunnen spelen en met dieren om kunnen gaan mag niet verdwijnen. Laat ze lekker op iets anders bezuinigen!

 53. anja
  anja zegt:

  Ulebelt moet blijven dat mag toch niet weggaan waar zoveel plezier word beleeft waar kinderen nog kinderen blijven

 54. anja
  anja zegt:

  De ulebelt moet absoluut blijven!!! Super leuk en leerzaam voor de kindjes op de vijfhoek eo.

 55. Paulien
  Paulien zegt:

  Natuurlijk moet de Ulebelt blijven. Leuk voor de kids en ook leerzaam! Ook basisscholen komen er.
  Bezuinigen…hier dus NIET!

 56. Hanneke
  Hanneke zegt:

  De Ulebelt moet echt blijven! Het is zo’n belangrijke plek voor héél veel mensen. En er zijn al zo weinig plekken waar kinderen in contact komen met dieren en de natuur!

 57. Marieke
  Marieke zegt:

  De Ulebelt mag niet ontbreken tijdens de ontwikkeling van onze kinderen. Hier leren kinderen over de dieren. Hier kunnen kinderen echt spelen in en met de natuur. Die ervaringen mogen we hen niet afnemen: nu niet en in de toekomst niet! Laten we in Deventer trots zijn op zo’n bijzondere plek!

 58. Nel
  Nel zegt:

  De Ulebelt moet echt niet weg. Mijn kleinkinderen vinden het daar geweldig. Vooral de dieren, zo belangrijk.

 59. Marc Bronkhorst
  Marc Bronkhorst zegt:

  De Ulebelt moet echt blijven! Het is zo’n belangrijke plek voor héél veel mensen. Afblijven!!

 60. Mike
  Mike zegt:

  De Ulebelt en het Gooikerspark zijn het groene hart van dit stukje Deventer, dus afblijven!!!

 61. Vivian Liebers
  Vivian Liebers zegt:

  Daar gaan we weer!!!! Wel een leuk moment, zo net na de gemeenteverkiezingen aankondigen dat je niet alleen wil bezuinigen op de Ulebelt, maar gewoon de hele subsidie eraf wil halen. Wordt het gemeentehuis te duur?? Wat een geweldig beleid gemeenteambtenaren in Deventer; eerst druk je de nieuwbouwplannen voor het nieuwe stadskantoor er gewoon door (terwijl meer dan de helft van de inwoners TEGEN is) en dan ga je snijden in De ontmoetingsplek/leerplek/en unieke speelplek in een van de grootste wijken van Deventer. Hoezo democratie? De Ulebelt moet gewoon blijven! Maak het nieuwe stadskantoor maar wat goedkoper!

 62. sandra van de gevel klein
  sandra van de gevel klein zegt:

  Het is eigenlijk te zot voor woorden dat we voor het behoud van de ulebelt moeten strijden. Bezuinigen op de ulebelt is belachelijk en mag ook niet gebeuren. Dit stukje natuur met zijn educatieve karakter hoort bij Deventer en mag nooit verloren gaan. Hoop dat er snel duidelijkheid komt zodat ze zich weer kunnen richten op de toekomst.

 63. Judith
  Judith zegt:

  Ik heb daar als klein meisje gespeelt en ik heb daar stage gelopen en alle 2 met veel plezier gedaan, ik wil er graag later met mijn kinderen er heen omdat het een super leuke plek is. De Ulebelt moet blijven, voor alle kinderen

 64. Arno
  Arno zegt:

  De Ulebelt is de plek waar jong en oud in contact kunnen komen met de natuur.
  Kijk naar de vele mensen die regelmatig “de Ulebelt” bezoeken.
  Dit mag niet verloren gaan !!!!

 65. Erwin
  Erwin zegt:

  De Ulebelt moet gewwoon blijven. Het is een mooi stukje groen met leven in een mooie wijk

 66. Saskia
  Saskia zegt:

  De Ulebelt moet blijven! Is onmisbaar en heel belangrijk voor jong en oud. Een rustpunt in de stad.

 67. Anke Durand
  Anke Durand zegt:

  De Ulebelt is een laagdrempelige plek om stadskinderen ervaringen op te laten doen met dieren en natuur. Dat is essentieel om de afstand tussen stad en platteland te verkleinen. Dat kost inderdaad geld, maar daar is het dan ook belangrijk genoeg voor!

 68. Simone
  Simone zegt:

  De ulebelt moet open blijven !!! Het is een geweldige plek voor jong en oud ! Dit mag de gemeente niet doen !!!

 69. Linda
  Linda zegt:

  De Ulebelt moet open blijven. Nog meer bezuinigen op deze mooie stichting is te bizar voor woorden. Het is een unieke plek, mooie tuinen, educatie, dieren, speeltuinen, horeca, zorgfunctie. Ook de leskisten voor scholen zijn zo belangrijk om kinderen te leren wat energiezuinig en duurzaam is.
  Ik zeg: Gemeente Deventer, verhoog de subsidie!

 70. marjolein
  marjolein zegt:

  Blijf met je handen van de Ulebelt af!!( dat was voor de gemeente) DE ULEBELT MOET BLIJVEN!!!!!

 71. Allard
  Allard zegt:

  De Ulebelt heeft een prachtige recreatieve en educatieve functie. Dat moet blijven!!

 72. Martine
  Martine zegt:

  Natuurlijk moet de Ulebelt blijven! Zo’n groot educatief project waar mijn (en van vele anderen) kinderen spelenderwijs in aanraking komen met dieren, modder, en klassieke ambachten. Wat een gemis als dat in deze kinderrijke wijk wegvalt! Ik moet er niet aan denken… Zucht… Alle educatieve, kunstprojecten worden wegbezuinigd. Een enorme verarming van een (zoals ze willen) bruisende stad als Deventer. Schaam je, gemeente!!

 73. Reinoud
  Reinoud zegt:

  Deventer een groene stad?? Ik dacht het niet! Hoe kunnen ze dit bedenken? Blijkbaar is de kloof tussen burgers en gemeentebestuur ook al heel groot geworden. Ze hebben werkelijk niet in de gaten hoe dom ze bezig zijn. Hopelijk kunnen wij ze nog de goede richting wijzen en ze behoeden van een heel onverstandig besluit dat meer mensen dupeert dat ze kunnen vermoeden.

 74. wim hoogstraaten
  wim hoogstraaten zegt:

  Gemeente geef je geld uit aan een educatief en leerzame Ulebelt waar zeker 30.000 Deventenaren per jaar graag verblijven in plaats van een kunsthal waar waarschijnlijk nog geen 100 man van genieten.
  Of gemeentebestuur kunnen we stellen dat als die bezuiniging van € 400.000 door gaat dat educatie en dus vorming van de jeugd bij u op de laatste plaats komt.
  Gemeentebestuur het is toch niet nodig dat u later moet zeggen dat door uw chuld iets moois verloren ia gegaan.
  En realiseer vooral dat u niet alleen de bevolking pijn doet maar zeker alle vrijwilligers (wat te denken van de fotograaf o.a.)die er rondlopen.
  Ik hoop dat het gemeentebestuur na het besluit nog rustig slaapt!

 75. Agnes
  Agnes zegt:

  Volgens mij is het relatief maar een klein bedrag wat de bezuiniging oplevert. Terwijl het voor kinderen zo educatief is, zij zijn toch onze toekomst? Laat het blijven alsjeblieft.

 76. Charlotte
  Charlotte zegt:

  de ulebelt is een toffe plek zoek liefer een andere plek dat weg moet dan de ulebelt ik houw van de ulebelt ik werk daar van me 10e jaar ik heb zelfs als heel klein kind geweest.

 77. Charlotte
  Charlotte zegt:

  de ulebelt is een toffe plek het moet echt gewoon blijfen zoek beter een andere plek om te bezuinige dan de ulebelt ik houw zo veel van de ulebelt!

 78. Jolanda Zeilmaker
  Jolanda Zeilmaker zegt:

  Te bizar voor woorden!
  Hoe kun je een duurzame gemeente willen zijn met zo’n voorstel.
  Dit is met oogkleppen op naar de toekomst kijken!

 79. Tilda
  Tilda zegt:

  Dit is een plek waar kinderen spelenderwijs leren hoe mooi en belangrijk de natuur is.Mijn kinderen kunnen nog niet schrijven maar vragen mij te schrijven:’De Ulebelt moet blijven!Anders worden wij heel verdrietig.’

 80. Mariët van den Munckhof
  Mariët van den Munckhof zegt:

  Dit mag niet gebeuren! De Ulebelt is ontzettend belangrijk voor Deventer!
  50.000 bezoekers per jaar! De Ulebelt móet blijven

 81. cynthia
  cynthia zegt:

  De Ulebelt moet zeker blijven! Het is een heerlijke plek, waar iedereen, jong,oud , beperkt en onbeperkt kan recreëren, leren van mens, dier en natuur. Onmisbaar in deze hectische maatschappij. De Ulebelt is iets waar Deventer trots op moet zijn en zeker moet behouden voor de toekomst.

 82. sia prins
  sia prins zegt:

  De Deventer imkervereniging heeft al jaren een nauwe band met de Ulebelt. Ze heeft er haar verenigingsstal staan maar minstens zo belangrijk!!!! ook de bijenstal waar de leerlingen van alle basisscholen in Deventer imkerlessen kunnen volgen en kennis kunnen maken met de bijen. Een prachtige samenwerking tussen imkers en Ulebelt waarin kinderen leren genieten van de natuur en dat je niet bang hoeft te zijn voor bijen maar ook hoe alles met alles samenhangt. Immers zorg je niet goed voor de natuur dan zorg je uiteindelijk ook niet goed voor jezelf.
  De gemeente moet toch inzien hoe belangrijk het is dat er een mooie, laagdrempelige plek is waar volwassenen en met name kinderen (spelenderwijs of via een goed onderwijsaanbod) in aanraking komen met de natuur en de grote waarde er van in leren zien De Ulebelt moet blijven!!

 83. Roland
  Roland zegt:

  De Ulebelt is voor de Deventer bevolking van groot belang. Wij wandelen er degelijks doorheen en staan er steeds weer versteld van hoe mooi het er is en hoeveel mensen er van genieten. Het is een geweldige plek voor jong en oud en dat mag niet verdwijnen.

 84. Marike
  Marike zegt:

  De Ulebelt moet blijven! Kinderen in de stad hebben een plek nodig waar ze zich uit kunnen leven en in aanraking kunnen komen met de natuur.

 85. Jeroen van Dijck
  Jeroen van Dijck zegt:

  Ik vind het van belang dat mijn dochter (nu nog 8 maanden) straks ook kan zien en leren over de natuur. Verder is het een heerlijke plek voor een korte wandeling tussen de dieren speeltuinen en weilanden. Voor ons is het een genot om op de Ulebelt te zijn.

 86. Fam Groeve
  Fam Groeve zegt:

  Wij komen helemaal uit voorst om naar de ulebelt te gaan, omdat er bij ons helaas geen kinderboerderij is.
  We zouden het erg jammer vinden als deze weg zou gaan we hebben er zoveel plezier!

 87. Eveline
  Eveline zegt:

  De Ulebelt is een prachtige plek met een recreatieve en educatieve functie! Heel Deventer en omgeving geniet er met volle teugen van…. Blijf af!!!!!!!!!!!!!!!

 88. Peter Steenbergen
  Peter Steenbergen zegt:

  De Ulebelt moet gewoon blijven dat is het mooiste wat er op groot Colmschate is een vermaak voor groot en klein en die leren er alleen maar van om met dieren om te gaan. de gemeente haalt toch ook niet alle speeltuinen weg waar dieren zijn.

  IK ZEG DAT HET MOET BLIJVEN GEMEENTE JULLIE HEBBEN ONS AL GENOEG AFGEPAKT.

 89. Willemijn Wegstapel
  Willemijn Wegstapel zegt:

  De Ulebelt moet blijven! Ze zijn zo goed bezig voor mens, dier en milieu! een voorbeeld voor anderen!

 90. Hans den Dikken
  Hans den Dikken zegt:

  De ulebelt is nodig! Als tegenhanger van alle gekte, drukte en razendsnelle ontwikkelingen. Bij de ulebelt is alles gewoon. Een beest een beest, een plant een plant, een kind een kind. En dat is hard nodig!!!!!!

 91. Mia Biesterbos
  Mia Biesterbos zegt:

  De Ulebelt moet blijven, als mijn kleinkinderen uit het buitenland over zijn is er maar ėėn ding dat door de jaren heen op het favorietenlijstje blijft staan: de Ulenbelt

 92. Fam. Snijder
  Fam. Snijder zegt:

  Natuur in combinatie met educatie en ontspanning mag nooit verdwijnen!
  De Ulebelt vervult een belangrijke maatschappelijke en sociale taak voor jong en oud.
  Dus bezint eer ge begint!!

 93. Regien
  Regien zegt:

  Subsidiegevers: denk eens een beetje na en doe alles om sluiting van de Ulebelt te voorkomen. Zo’n waardevolle plek moet niet verloren gaan.

 94. Marije
  Marije zegt:

  De Ulebelt MOET open blijven!!!!
  Het is zo’n prachtige prachtige prachtige plek met een super functie in de stad!
  Wij genieten er juist zo van en wij zijn echt niet de enige!

 95. Esther
  Esther zegt:

  Uiteraard moet de Ulebelt blijven! Jong en oud kunnen daar heerlijk toeven. Wat blijft er dan in de vijfhoek nog over voor speelplek. Bezuinig maar op t stadskantoor, maar ga niet het plezier voor kinderen verknallen (ook volwassenen hoor)

 96. Det
  Det zegt:

  De Ulebelt moet open blijven,zo leerzaam voor kinderen en ook de ouders.De gemeente pakt al genoeg.DUS…..BLIJF VAN DE ULEBELT AF…!!!

 97. Conny
  Conny zegt:

  De Ulebelt mag zeker niet weg. Het is een geweldige plek voor alle kinderen, zowel jong als oud!

 98. Fam. Bannink
  Fam. Bannink zegt:

  Het zou eeuwig zonde zijn als jullie zouden moeten stoppen. Wij komen, zeker in het voor jaar, zomer en najaar bijna elke dag. Wij steunen jullie.

 99. Frederique Hijink
  Frederique Hijink zegt:

  Ja, de Ulebelt moet blijven ! Ik ga er morgen meteen heen, want het is een hele mooie plek met veel activiteiten en een hele prettige sfeer. Voor ouders met kinderen is het ook een uitgelezen plek om tijd in en met de natuur door te kunnen brengen.
  tot morgen !

 100. Karin Meijer
  Karin Meijer zegt:

  De Ulebelt zijn de longen van Colmschate, zo mooi en fris.
  Bovendien is het net prachtig veranderd, opgeknapt, voor iedereen (mens en dier) plezier.
  De gemeente moet betere keuzes maken. Dit kan echt niet. De Ulebelt moet blijven!

 101. Rose Berkelaar
  Rose Berkelaar zegt:

  Als Oma vind ik dat de Ulebelt moet bijven. De keinkinderen vinden bet heerlijk om er te spelen en de dieren te zien.Het is een uniek plekje. Heel belangrijk voor kinderen om een prachtig stukje natuur mee te maken en te ervaren , bijzonder in deze tijd.

 102. stichting de Grote ezel
  stichting de Grote ezel zegt:

  Natuurlijk steunen wij jullie om de Ulebelt in een andere vorm te behouden.
  Minder financiële afhankelijkheid voorkomt een hoop zorgen.

  Succes Eilko en Annerie van stichting de Grote ezel

 103. Jessica Boon
  Jessica Boon zegt:

  De Ulebelt is een fantastische groene long die bijdraagt aan de leefbaarheid van een vinexwijk vol beton.
  Ik lees ook veel over het educatieve belang van deze prachtige plek.
  Maar wat ik mis is de bijdrage die de Ulebelt levert in de zorg: Dagbesteding , reïntegratie , stages. Dan kan het toch niet dat zo’n plek verdwijnt als de gemeente steeds meer zorgtaken op zijn bord krijgt.?
  Kortom, de Ulebelt moet blijven!

 104. Hennie Meulhof
  Hennie Meulhof zegt:

  Dat de Ulebelt moet blijven, staat voor mij als een paal boven water. Als opa van 2 kleinkinderen is dit DE plek van Deventer, waar je met de (klein)kinderen in aanraking kunt komen met de vele dieren.
  Het is voor groot en klein een genot om daar te zijn.

 105. Roos
  Roos zegt:

  De Ulebelt is een geweldige, onmisbare plek waar mens en natuur en milieu samen komen. Eenmaal weg, komt er nooit meer zoiets terug! En dat zou heel erg zonde zijn. Want juist nu, in tijden van toenemende smog en andere vervuiling, is een groene plek waar natuureducatie centraal staat heel belangrijk.

 106. M.S.Uzunhasanoglu
  M.S.Uzunhasanoglu zegt:

  Wat willen we eigenlijk?. Verwijderen alle mooie plekken waar kinderen kunnen spelen leren?. Musea, Kinderboerderijen,Stichtingen nog meer? Waar wordt het stop?.

 107. Cees Uitdenbogaard
  Cees Uitdenbogaard zegt:

  Alweer bezuinigen op de Ulebelt? Dom en kortzichtig!
  In deze tijden kun je niet blijven oproepen tot particuliere initiatieven en crowdfunding,daarmee maak je je er als gemeente te gemakkelijk van af. De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van zijn inwoners en de Ulebelt geeft plezier en educatie aan kinderen en volwassenen ook aan hen die het momenteel niet zo makkelijk hebben.

 108. Rosemarie Jansen
  Rosemarie Jansen zegt:

  Nee! Voor kinderen is dit een onmisbare plek voor spelen en leren en ontdekken over natuur en dieren.

 109. P. te Brake
  P. te Brake zegt:

  De Ulebelt moet blijven! Het is een unieke plek voor kinderen om de natuur te ervaren met hart en handen.

 110. anja stevens
  anja stevens zegt:

  de ulebelt moet blijven; bizar dat zo’n bijzondere plek wegbezuinigd dreigt te worden

 111. Petra van der Molen
  Petra van der Molen zegt:

  De Ulebelt is van belang voor nu en voor onze toekomst. We moeten zuinig zijn op deze aarde en daarvoor is een stukje bewustwording nodig. De Ulebelt draagt hieraan bij.

 112. Jansje Getkate
  Jansje Getkate zegt:

  Voor de (kinderen van de)gemeente Deventer is De Ulebelt onder meer een middel t.a.v. natuur- en milieu educatie, onmisbaar voor de lange termijn.

 113. Rosemarie Zonneveld
  Rosemarie Zonneveld zegt:

  De Ulebelt heeft wel iets beters te doen dan zich bezig te houden met onzinnige voorstellen. Haal die plannen gauw van tafel dan kan iedereen zich weer richten op het behoud van de toekomst.

 114. Tes
  Tes zegt:

  Laat zoveel mogelijk van dit soort leer-/werkplekken doorgaan en blijven. Dit sluiten…? Wat een verlies voor de kinderen-ouderen en arbeidsgehandicapten. Openhouden! Bezuinig maar op een ambtenaar meer of minder!

 115. DJ
  DJ zegt:

  ambtenaren lijken m niet te willen begrijpen hoe belangrijk dit soort dingen zijn voor de maatschapij. misselijk word je ervan.

 116. Gerda Vermeulen
  Gerda Vermeulen zegt:

  Juist in deze tijd heeft de Ulebelt een heel belangrijke functie.
  Vele kinderen kunnen er spelen op de natuurspeelplaatsen. En ze leren op een natuurlijke wijze over de dieren, de bloemen, de bijen, duurzaamheid etc etc. Als we willen dat de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor de aarde, dan biedt de Ulebelt hen daar vele mogelijkheden voor. De Ulebelt moet behouden blijven en eerder meer dan minder geld krijgen.

 117. Floor Snip
  Floor Snip zegt:

  Natuur kleurt de wijk. De Ulebelt is geweldig. Een groene long in de wijk. Dat moet blijven!!!

 118. Catherine Teehan-de Greef
  Catherine Teehan-de Greef zegt:

  De Ulebelt moet bijven-zo simpel is het! Het draagt bij aan de educatie en het welzijn van alle inwoners in de wijk. Zonder de Ulebelt zou het een stuk minder vrolijk zijn in de wijk!

 119. Corinne Kronenberg
  Corinne Kronenberg zegt:

  De Ulebelt vervult een belangrijke functie op natuur en milieu educatief terrein.
  De ulebelt moet blijven natuurlijk!

 120. Martin Touwen
  Martin Touwen zegt:

  De Ulebelt vervult een centrale rol in de natuur- en milieueducatie op scholen. De Ulebelt maakt natuur en milieu letterlijk tastbaar voor kinderen, iets wat zij geregeld missen. Zonder de Ulebelt zou het aanbod op onze scholen sterk verschalen. De Ulebelt moet blijven, voor onze kinderen!

 121. Martin van spronsen
  Martin van spronsen zegt:

  De ulebelt moet blijven. Kinderen kunnen de natuur en dierenwereld hier goed beleven.
  Polstraat 12 wel behouden in plaats van verkopen (480.000euro)??
  Waar is de Deventer politiek toch meebezig!!!!!!

 122. Ellen
  Ellen zegt:

  De ulenbelt moet blijven. Het is zo’n fijne plek om met mijn kindjes naar toe te gaan. Het is leerzaam en leuk.
  De mensen die er werken geven al hun liefde aan de dieren en zorgen ervoor dat de ulenbelt er goed onderhouden uit blijft zien.
  De ulenbelt moet blijven!!!!!

 123. Mary
  Mary zegt:

  De Ulebelt moet blijven. Zo’n mooi stuk natuur midden in woonwijken.
  Te zot voor woorden dat de gemeente hierop wil bezuinigen.
  Ik wandel hier elke dag met de hond en prijs me gelukkig dat ik hier mag wandelen midden tussen de koeien, schapen etc. in de wei en de loslopende konijnen en hazen krijg ik er gratis bij.
  Daarom word net als mij donateur, want de Ulebelt moet behouden blijven.

 124. Madelien van Manen-Bierema
  Madelien van Manen-Bierema zegt:

  Ik ga regelmatig met mijn kinderen naar de Ulebelt. Het is een mooie manier voor hen om kennis te maken met dieren en te spelen in het groen. Sla deze bezuinigingsronde de Ulebelt alsjeblieft over.

 125. Norbert
  Norbert zegt:

  Als PWC gewoon haar werk doet dan lijkt me dat maatschappelijke initiatieven zoals de Ulebelt gesubsidieerd kunnen blijven.
  Het zou de gemeente Deventer sieren om i.p.v. afvinklijstjes te maken actief mee te denken hoe het voortbestaan gerealiseerd kan worden en daarmee continuiteit te waarborgen!

 126. Erna Verweij
  Erna Verweij zegt:

  Heeft de gemeenteraad wel eens op een zondag bij de Ulebelt gekeken? Zouden ze dat doen dan zou snel duidelijk worden hoe belangrijk deze plek is in de wijk. Daar komt ook nog het educatieve karakter bij. Oliedom om deze plek ter ziele te laten gaan door bezuinigingen. Bezuinigen op de Ulebelt moet niet gebruikt worden om kapitaalvernietiging zoals het weer dempen van de gracht bij de Leeuwenbrug op te heffen.

 127. Karen Domela
  Karen Domela zegt:

  De Ulebelt als ‘natuurlijke motor’ voor heel Deventer moet natuurlijk blijven!!
  Zoveel mensen zijn op een of andere manier betrokken, dat blijkt maar weer.
  We kunnen niet zonder de Uelbet!

 128. carla Slange
  carla Slange zegt:

  bezuinigen op de Ulebelt is een aanslag op de toekomst van ons en onze kinderen. niets is zo belangrijk als duurzame educatie en natuurbeleving voor jong en oud.

 129. Roelien
  Roelien zegt:

  Hoe vaak moet de gemeente er nog van overtuigt worden dat ze de Ulebelt niet moeten lastig vallen met bezuinigingen. Ik kan me niet indenken dat Deventer een dergelijke kinderboerderij, speelplaats en educatief centrum niet zou hebben.
  Laat de gemeente er trots op zijn en in plaats van bezuinigingen neer te leggen. Laat ze hen steunen en er alles aan doen om dit te laten voortbestaan.
  Ik en mijn dochter van twee zouden dolgraag willen dat de Ulebelt blijft bestaan zoals ze nu is en dat het alleen maar groter en nog beter mag worden.

 130. Charlotte
  Charlotte zegt:

  Natuurlijk moet de Ulebelt blijven! Het groene hart in deventer waar het zo prettig toeven is, een plek met zoveel educatieve waarde. De basis van waaruit ook weer nieuwe projecten en wijkinitiatieven ontstaan, dan mag niet op de schop!!

 131. NvB
  NvB zegt:

  Het is een schande van de gemeente Deventer dat een dergelijk prachtig initiatief als de Ulebelt, waar jong en oud plezier niet alleen plezier aan beleeft, maar ook nog eens educatief bezig is, de dupe moet worden van de bezuinigingsdrang in dit land! Wij zijn zelf bewoner van de binnenstad van Deventer maar vertoeven graag met de kinderen (4 en 6) een middagje op de Ulebelt. Gemeente Deventer schaam je!

 132. De Koppel Ans Naber
  De Koppel Ans Naber zegt:

  Vorig jaar maart heeft ons bestuur de Raad van Deventer per brief aangegeven dat de Ulebelt een van de sterke partners is in het netwerk voor duurzame ontwikkeling. We bouwen met elkaar dit netwerk om juist de ‘menskant’ van duurzaamheid vorm te geven, anders komen we er niet! Centra als De Ulebelt en De Koppel spelen daar een kernrol in. Deze boodschap werd toen gelukkig begrepen, en deze onderstreep ik hierbij nogmaals!

 133. C.M. Leliveld
  C.M. Leliveld zegt:

  Ik ben vanaf het begin Vriend van de Ulebelt en iedere keer als ik er langs loop of fiets is het me duidelijk waarom.
  Het is een prachtige locatie voor jong en oud waar vele vrijwilligers het centrum steeds mooier en interessanter maken.
  Ooit heb ik de opbrengst van een receptie – rond € 700 – aan de Ulebelt overgemaakt. En zo zijn er ongetwijfeld meer mensen.
  Het kan toch niet zo zijn dat na jaren van zwoegen en investeren de stekker eruit wordt getrokken?
  De Ulebelt is een onmisbaar onderdeel van De Vijfhoek en van heel Deventer.

 134. Ineke
  Ineke zegt:

  Ik dacht dat leefbaarheid tegenwoordig zo hoog op de agenda moest staan…… Dit soort berichten getuigen daar niet van. Als iets een woonplaats leefbaar maakt zijn het wel plekken als de Ulebelt.

 135. Kdv Sam&pluk
  Kdv Sam&pluk zegt:

  Wij zouden het als kinderdagverblijf enorm betreuren als de stekker uit de Ulebelt zou gaan!
  We hebben een nauwe samenwerking opgebouwd. We hebben verschillende thema’s en projecten waarbij de ulebelt een uitermate geschikte natuurlijke omgeving is, voor onder andere ons nieuwe “boerderij project met de kinderen”. Onze kinderen zouden de dieren en de natuur enorm gaan missen!
  Overal om ons heen valt in de media te lezen dat kinderen te weinig buiten spelen en te weinig bewegen, de gemeente pomp geld in projecten waarbij kinderen meer bewegen en gezonder leren eten, waarom zou je dan deze mooie en uitdagende gelegenheid uit de wijk weghalen, waar alle kinderen zo fijn kunnen spelen, ontdekken en klimmen en klauteren?
  Lijkt mij erg krom!!

 136. Leidy Huijsmans
  Leidy Huijsmans zegt:

  Net een rondje ‘Ulebelt’ gedaan in de zon! Wat is het daar mooi, zo veel te zien en nu van alles in bloei.
  Deventer: Groenste Stad van Europa! Dan kun je het toch niet maken hierop te bezuinigen? De Ulebelt moet blijven ook na 2016.

Reacties zijn gesloten.