lammetjes

Ulebelt zet poorten weer open

De maatregelen voor de preventie van vogelgriep gelden nog steeds, maar in overleg is besloten dat de ontsmettingsbakken bij de ingang van het terrein van de Ulebelt niet meer nodig zijn. Een ontsmettingsbak voor de dierverzorgers en een eventuele dierenarts blijft wel staan bij de toegang naar de vogelverblijven. Ook de afschermende maatregelen (de tenten over de hokken) blijven voorlopig aanwezig.
“Dit is alvast fijn, nu kan publiek weer makkelijker naar binnen. Bovendien mogen alle ingangen nu weer open!” aldus de medewerkers. “Nu kan het voorjaar echt beginnen!”. Bij de kinderboerderij zijn inmiddels al biggen en lammetjes geboren, als opmaat voor het Jongedierenfeest op 2e Paasdag 17 april.

 

 

Update maatregelen in verband met Vogelgriep, 13 maart 2017:

Het Ministerie van EZ heeft 8 maart 2017 aangekondigd dat de ophokplicht voor pluimvee en vogels voorlopig van kracht blijft. Recentelijk zijn nog twee nieuwe gevallen geconstateerd bij Wormerveer in Noord Holland.

Na overleg met enkele collega kinderboerderijen hebben we wel besloten om de algehele ontsmettingsplicht bij de hoofdingang op te heffen en de toegangspaden van de Ulebelt weer vrij te geven.

Wel blijven de ophokmaatregelen voor onze kippen en vogels voorlopig van kracht conform de algemene maatregel en mogen alleen de dierverzorgers van de Ulebelt de hokken betreden. Hierbij moeten ook nog wel de ontsmettingsmaatregelen worden gevolgd.

We sluiten niet uit dat ook volgend najaar weer nieuwe maatregelen moeten worden genomen. We gaan wel proberen om met de bouw van een nieuw kippenhok de maatregelen makkelijker te kunnen implementeren.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking voor de achterliggende periode en verheugen ons op de komende seizoenen!

Stichting de Ulebelt, Kor Braams, Directeur