Ulebelt zoekt horeca-ondernemer!

Ulebelt zoekt ondernemer om horeca professioneel te exploiteren

Zaalhuur

De Ulebelt – het leukste uitje van Overijssel in 2018 en 2019 – wil haar horeca professionaliseren en uitbesteden. Wij willen hiervoor het gesprek aangaan met professionele horeca-ondernemers om samen mogelijkheden voor een succesvolle exploitatie te verkennen. Het traject van marktconsultatie start nu!

Geïnteresseerde horeca-ondernemers kunnen contact opnemen met de directeur, Frances Prins, voor de details rond deze procedure. Zie hieronder voor de contactgegevens. De Ulebelt is momenteel nog gesloten in verband met de coronamaatregelen en ook beperkt bereikbaar.

Over de planning: In deze fase is gaat het vooral om inspiratie en het voor het voetlicht brengen van een goed idee of een smaakmakend concept dat past bij de Ulebelt.

Na de start van de consultatie is er een mogelijkheid om het terrein en de gebouwen te verkennen. Dit kan alleen in de periode van 11 tot 22 mei en uitsluitend op afspraak. Een verzoek hiervoor kan bij de directeur van de Ulebelt, Frances Prins (f.prins@ulebelt.nl) worden ingediend.

Tot 29 mei is er de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen. Deze kunnen worden gemaild naar f.prins@ulebelt.nl . De antwoorden op alle vragen van alle gegadigden worden gepubliceerd op maandag 8 juni 2020.

Uiterlijk 15 juni 2020 willen we de ideeën of concepten schriftelijk ontvangen.

Rond 22/23 juni 2020 worden de indieners van de ideeën in de gelegenheid gesteld om toelichting te geven op plannen en om vragen over de plannen te beantwoorden. Doel hiervan is het bieden van de gelegenheid om de initiële plannen te toetsen en om verwachtingen aan de voorkant verder uit te lijnen.

De Ulebelt zal de beste ideeën selecteren. Maximaal 3 gegadigden zal worden gevraagd hun concept verder uit te werken.