Interim Directeur/Bestuurder Ulebelt

De Ulebelt is een Ecologische Stadsboerderij met horeca en natuurspeeltuinen in het hart van Deventer. Zij vervult sinds 1998 een belangrijke functie voor Deventer op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie. Daarnaast draagt de Ulebelt bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van Deventer. Op het 7 hectare grote terrein is een grote groep vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief. Het is voor individuele bezoekers een inspirerende plek en heeft de potentie om ook voor bewoners en bedrijven die willen verduurzamen, een inspiratielocatie te zijn, o.a. als onderdeel van verduurzamingsprojecten die de Ulebelt uitvoert in opdracht van de gemeente, de provincie en diverse bedrijven. Al deze activiteiten versterken elkaar en hiermee verbindt, stimuleert en begeleidt de Ulebelt burgers en organisaties om een eigen bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving en samenleving. De Ulebelt heeft twaalf parttime medewerkers en circa tachtig vrijwilligers.

De huidige directeur is door ziekte langdurig afwezig. Daarom zijn we op zoek naar een daadkrachtige interimmanager, een op samenwerking gerichte ondernemer, die zich wil verbinden met het werkveld van duurzaamheid en bijbehorende doelgroepen, de stad, regio en de gemeentelijke organisatie. Iemand die de vertaling kan maken van de toekomstvisie naar een zakelijke organisatie met een duidelijke vorm en inhoud.
De missie, visie en de belangrijkste strategische doelen zijn in een breed gedragen proces vastgesteld. Nu is het zaak dit verder uit te werken, de veranderingen door te zetten en te verankeren in de organisatie. Hiermee willen we de Ulebelt weer sterk op de kaart zetten. Het gaat om de periode van april 2023 tot januari 2024.

Voor de komende jaren is een aantal opgaven geformuleerd:
• Transformatie van en het uitbouwen van de verdienmodellen in de disciplines zorg, recreatie, natuur en duurzaamheidseducatie/-advisering en horeca naar activiteiten en verhuur.
• De organisatie in de periode 2022 – 2025 geleidelijk maar doelgericht transformeren naar een slagvaardige organisatie, die de kracht van de verschillende onderdelen effectief gebruikt en combineert.

Profiel

 • Je bent als interim-directeur authentiek en benaderbaar en zoekt actief de verbinding en samenwerking, zowel intern als extern. Je bent een sociaal maatschappelijk ondernemer die kansen creëert, ziet en grijpt. Je zorgt ervoor dat we ons onderscheidend blijven profileren en het ook daadwerkelijk zijn. Je bent daarmee een boegbeeld voor de organisatie. Je beschikt over een relevant netwerk.
 • Je hebt kennis en ervaring van diverse disciplines in combinatie met veel passie voor het vak. Iemand met een goed gevoel voor de werking van bestuurlijke en politieke processen en agenda’s. Je bent sterk in functioneel leiderschap en het creëren van bewustwording en draagvlak bij alle stakeholders.
 • Sensitiviteit voor de omgeving, een leider, verbinder en inspirator die, op neutrale wijze de (soms tegenstrijdige) belangen behartigt van betrokken partijen en kan sturen binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent in staat, de huidige organisatie te transformeren naar een effectieve en efficiënte organisatie. Je weet de professionals hierin mee te nemen en te overtuigen. Je schept duidelijkheid in afspraken, rollen en overlegstructuren. Je brengt hierin structuur en focus aan en zorgt voor een heldere sturing in het totale transitieproces.
 • Bij voorkeur heb je bestuurlijke ervaring bij culturele of sociaal maatschappelijke stichtingen in een dagelijkse bestuurders rol, of vervul je anderszins een rol in het duurzaamheidsveld.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je geeft op inspirerende wijze leiding aan de gehele organisatie en aan het transitieproces naar een resultaatgerichte organisatie.
 • Je draagt zorg voor de implementatie van “ De Ulebelt Toekomstvisie 2030” in concrete acties en besluiten waarbij prioriteit ligt bij het ondernemerschap en de onderdelen:
  • Basis op Orde
  • Stabiele Governance
  • Herijken en optimaliseren van aparte bedrijfsonderdelen
  • Werken aan de goede buurtvoorziening
  • Vastgoed en terrein op orde conform de Kadernota Vastgoed
 • Je creëert en stimuleert onderlinge verbinding en teamvorming om een nieuwe constructieve en effectieve samenwerkingsorganisatie neer te zetten en doelen te realiseren door de organisatiestrategie naar een veranderstrategie te vertalen.
 • Je bent de vertegenwoordiger van de Ulebelt in het netwerk van Deventer en de regio en zoekt daarbij actief naar nieuwe kansen op samenwerkingsverbanden, die aansluiten bij de missie en visie van de Ulebelt.
 • Je stuurt op een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering, inclusief planning en control.
 • Je bent een inspirerend en constructief kritisch sparringpartner, je dringt snel door tot de kern van de zaak en schakelt goed tussen vraagstukken met verschillende achtergronden en urgentie.
 • Je maakt een vertaalslag vanuit externe ontwikkelingen naar de interne organisatie.
 • Je leidt het team van coördinatoren en bent voor de medewerkers en vrijwilligers een open en benaderbare directeur.
 • Je functioneert in opdracht van het Raad van Toezicht en legt hieraan verantwoording af.

Overige kwalificaties

 • WO/HBO werk- en denkniveau bij voorkeur aangevuld met een MBA (bijv. public en non-profit management en/of public Governance).
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van ondernemerschap en het vormgeven, begeleiden en implementeren van veranderingstrajecten in organisaties.
 • Je vindt werken in relatie tot een overheidsomgeving boeiend.
 • Je bent een sparringpartner op bestuursniveau, schakelt makkelijk met diverse stakeholders en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Salaris en arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een functie op basis van 24 tot maximaal 32 uur per week.
 • Voor een periode van 6 maanden met de mogelijkheid te verlengen naar 1 jaar.
 • Arbeidsvoorwaarden op basis van een tarief van 100 tot maximaal 130 euro per uur incl. btw.

Procedure

Enthousiast? Reageer dan uiterlijk op 15 maart 2023

Op 20 maart vinden gesprekken plaats met de selectiecommissie vanuit de gemeente en de Ulebelt.

Na de selectie zal de eindkandidaat een gesprek hebben met een aantal medewerkers van de Ulebelt.

Vragen over de procedure?

Dan kun je contact opnemen met
Tom Geerdink RvB lid HR (06 460 866 18) of Jorrit de Jong voorzitter van de RvB (06 239 188 06)

Reacties naar:

Stuur een motivatiebrief met cv naar:
Sollicitatiecommissie
t.vandartel@ulebelt.nl
Ulebelt
Maatmanweg 3
7425 NC Deventer

Download hier de tekst van de vacature: