Warm afscheid van bevlogen directeur

Begin juni nam de Ulebelt afscheid van directeur Kor Braams, die de afgelopen twaalf jaar de Ulebelt wist op te bouwen tot een prachtig, bloeiend centrum vol activiteiten, midden in de samenleving. Zijn tomeloze inzet voor de organisatie, de mensen die er werken en idealen voor een duurzame samenleving dwongen respect en bewondering af. Met pijn in ’t hart zong het voltallige personeel hem een afscheidslied toe.
De Ulebelt is Kor enorm dankbaar voor zijn inzet van de afgelopen jaren en de bevlogenheid waarmee hij de organisatie wist te brengen op het punt waar we nu staan.

Stichting de Ulebelt draagt aanzienlijk bij aan duurzame ontwikkeling van de samenleving, maar is een kleine en kwetsbare organisatie. Er zijn verschillende bezuinigingsrondes getrotseerd. Dat vergde vaak veel creativiteit, met soms lastige afwegingen. De Ulebelt neemt nu een nieuwe koers, waarin we ondernemender worden richting nieuwe verdienmodellen en doelgroepen. In deze volgende fase hebben Kor Braams en het bestuur besloten om in de zomer van 2019 afscheid van elkaar te nemen. Kor Braams vervulde de directeursfunctie sinds 2007. Onder zijn leiding is de Ulebelt uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende natuur- en milieu-educatiecentra en kinderboerderijen van Nederland. De Ulebelt is Kor Braams dankbaar voor zijn tomeloze inzet deze jaren.