De Ulebelt voert projecten uit, waarbij met meerdere partners wordt samengewerkt, zoals de gemeente Deventer, Waterschap, Provincie Overijssel, Cambio en Circulus Berkel . De projecten vallen onder één van deze thema’s : Water, Afval, Energie, Groen in de stad en Eerlijk Eten. Over het werken met projecten heeft de Ulebelt een handzame brochure gemaakt. Meer informatie over verschillende projecten (projectreferenties zijn daar ook te downloaden). Bent u geïnteresseerd om één van onze projecten ook in uw gemeente of organisatie uit te voeren? Neem contact op met de projectmanager.

Thema Voeding


Thema Afval


Thema Energie


Thema Groen in de stad


Thema Water