Home

Ulebelt

Natuur- en milieu-educatie en kinderboerderij; thematuinen, natuurspeelplekken, duurzame oplossingen, dagbesteding, vrijwilligerswerk, workshops en cursussen, kinderfeestjes, vergaderlocatie.

Over ons

De Ulebelt is een Stichting, waar zo’n 12 betaalde medewerkers (parttime) en meer dan 100 vrijwilligers werken. De functies op gebied van educatie, kinderboerderij, zorg en terreinonderhoud zijn onderling verweven en versterken elkaar. Dat heeft geresulteerd tot een prachtig centrum, middenin een groene ambiance, waar groot en klein terecht kunnen.

Missie

De Ulebelt wil door middel van een mix van recreatie en educatie de bewoners van haar werkgebied stimuleren een eigen bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. In een duurzame samenleving wordt voldaan aan de vraag naar rechtvaardigheid, welzijn en welvaart van alle huidige wereldburgers, zonder dat de kansen op ontwikkeling voor toekomstige generaties op deze planeet worden verkleind. Tegelijk wil De Ulebelt mensen en kinderen in een stedelijke samenleving als Deventer in nauw contact brengen met de natuur en de dierenwereld.