Home

Ulebelt

De Ulebelt prikkelt je verbeelding en daagt je uit!

Onze kernwaarden: attractief, duurzaam, ondernemend, samenwerkend en betrokken.

Ulebelt prikkelt je verbeelding en daagt je uit!

Over ons

De Ulebelt is een Stichting, waar zo’n 12 betaalde medewerkers (parttime) en meer dan 100 vrijwilligers werken. De functies op gebied van educatie, kinderboerderij, zorg en terreinonderhoud zijn onderling verweven en versterken elkaar. Dat heeft geresulteerd tot een prachtig centrum, middenin een groene ambiance, waar groot en klein terecht kunnen.

Missie

De Ulebelt brengt organisaties en inwoners van Deventer en omstreken in contact met duurzaam leven en werken, dieren én natuur. In onze groene oase van 7 ha is er ruimte voor ontmoeting, ontspanning en inspiratie en kun je genieten van onze producten, activiteiten en horeca. Kinderen struinen op de boerderij en op de natuurspeelplekken.
Burgers en bedrijven inspireren én begeleiden we op hun weg naar een duurzame samenleving en bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we voor het onderwijs een groot aanbod van lespakketten, schoolmoestuinen en stageplekken. Voor mensen met een zorg- en re-integratievraag bieden we fijne werkplekken.