Werkwijze voor adoptiedieren bij Ulebelt

dec2020

Met een adoptiedier ondersteun je als bezoeker, bedrijf, particulier of school de educatieve stadsboerderij bij de Ulebelt op een leuke en nuttige manier. Adoptanten kunnen zelf een dier uitkiezen en blijven betrokken bij hun eigen dier of groep dieren.

Wat houdt adoptie in?

Bij dieradoptie betaalt de adoptant voor minimaal een jaar de kosten die een dier met zich meebrengt. De kosten bestaan uit de voer- en verzorgingskosten, jaarlijkse entingen, wormkuren en bij de ezels de kosten van de hoefsmid. Mocht het dier onverhoopt ziek worden, dan komen de extra kosten gewoon op rekening van de kinderboerderij. Een groot dier kan ook door meerdere adoptanten voor een kleiner bedrag worden geadopteerd (deeladoptie). Andere dieren of groepen dieren hebben één adoptant.

Wat krijgt je als adoptant?

We leggen de adoptie vast door middel van een aanmeldformulier, waarmee ook direct betaling wordt geregeld. De adoptant krijgt vervolgens een adoptiecertificaat. Verder krijg je als adoptant:

 • een ‘meet en greet’ met het geadopteerde dier;
 • op de foto met en/of een foto van het geadopteerde dier Op het adoptiebord in de stal komt een foto van het dier met de naam of bedrijfsnaam van de adoptant te hangen.;
 • op afspraak met de dierverzorging een keer meehelpen met het voeren van het geadopteerde dier;
 • uitsluitend bij adoptie van een kip, één doosje eieren ophalen.

Afspraken bij adoptie

 • Het geadopteerde dier blijft eigendom van de kinderboerderij.
 • Het geadopteerde dier blijft op de kinderboerderij.
 • De kinderboerderij neemt zelfstandig beslissingen over het geadopteerde dier.
 • De kinderboerderij geeft informatie (per mail) over het geadopteerde dier.
 • De adoptant ontvangt een adoptiecertificaat met een foto van het geadopteerde dier.
 • De naam of bedrijfsnaam (evt. met logo) van de adoptant wordt op het adoptiebord op de kinderboerderij gezet met de vermelding van het geadopteerde dier cq diergroep.
 • De adoptiebijdrage wordt per jaar betaald.

Adoptiekosten per jaar

Voor ieder dier of diersoort is een vast bedrag vastgesteld:

Wat zijn de kosten voor adoptie?

 • Ezel                                       € 500     (deeladoptie mogelijk)
 • Koe                                       € 500     (deeladoptie mogelijk)
 • Varken                                € 250
 • Minivarken                        € 150
 • Geit                                      € 150
 • Schaap                                 € 100
 • Konijn                                  €   25
 • Cavia                                    €   25
 • Gans                                     €   25
 • Kip                                         €   25

Via onderstaand formulier kun je een adoptiedier aanvragen:

  Ja, ik wil graag een dier van de Ulebelt adopteren.

  Als tegenprestatie mag ik/mogen wij:
  - een ‘meet en greet’ met het geadopteerde dier;
  - op de foto met en/of een foto van het geadopteerde dier;
  - op afspraak met de dierverzorging een keer meehelpen met het voeren van het geadopteerde dier;
  - uitsluitend bij adoptie van een kip, één doosje eieren ophalen.

  Aanhef *
  DhrMevrFamilie

  Ik machtig hierbij de Stichting Ulebelt tot jaarlijkse afschrijving van een bedrag van zegge

  Deze adoptiebijdrage doe ik voor de periode van ... jaar *
  1 jaar2 jaren3 jaren4 jaren5 jaren

  Het bovenvermelde bedrag wordt spoedig na binnenkomst van dit formulier van uw rekening afgeschreven en bij verlenging van de adoptie na afloop van de hierboven genoemde periode.
  Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zie hiervoor het Privacybeleid privacyverklaring.
  Ik ga akkoord met deze afspraken.*
  ja