Werkwijze voor adoptiedieren bij Ulebelt

februari 2023

Met een adoptiedier ondersteun je als bezoeker, bedrijf, particulier of school de educatieve stadsboerderij de Ulebelt op een leuke en nuttige manier. Je kunt zelf een dier uitkiezen.

Wat houdt adoptie in?

Bij adoptie betaalt de adoptant voor minimaal een jaar de kosten die een dier met zich meebrengt, je wordt dus financieel adoptant van het dier. Deze kosten bestaan uit de voer- en verzorgingskosten, jaarlijkse entingen, wormkuren en bij de ezels de kosten van de hoefsmid. Mocht het dier onverhoopt ziek worden, dan komen de extra kosten gewoon op rekening van de kinderboerderij. Een groot dier kan ook door meerdere adoptanten voor een kleiner bedrag worden geadopteerd (deeladoptie). Andere dieren of groepen dieren hebben één adoptant.

Graag willen we je bedanken!

We leggen de adoptie vast door middel van een adoptieaanvraag, waarmee ook direct de betaling wordt geregeld. Je ontvangt een adoptiecertificaat van ons. Verder krijg je als adoptant:

 • een ‘meet en greet’ met het geadopteerde dier;
 • op afspraak met onze dierverzorging een keer meehelpen met het voeren van het door jou geadopteerde dier.

Verdere adoptieafspraken

• We leggen je persoonsgegevens vast voor een correcte uitvoering van de adoptie.
• Bij verlening van de SEPA machtiging wordt het door jou ingevoegde bedrag afgeschreven. Adopteer je een dier voor een periode langer dan een jaar, dan zal ieder opvolgend jaar in maart het bedrag van het opgegeven IBAN rekeningnummer worden afgeschreven.
• Het geadopteerde dier blijft eigendom van Stichting de Ulebelt.
• Het geadopteerde dier blijft op het terrein van Stichting de Ulebelt.
• Stichting de Ulebelt neemt zelfstandig beslissingen over het geadopteerde dier. Mocht het dier komen te overlijden, dan nemen we contact met je op. In principe geven we geen restitutie in een lopend adoptiejaar.
• De adoptant ontvangt een adoptiecertificaat met een foto van het geadopteerde dier. Dit certificaat wordt, incl. uw naam of firmanaam (evt. met logo) ook op het adoptiebord op de kinderboerderij gezet met de vermelding van het geadopteerde dier c.q. diergroep.
• De adoptiebijdrage wordt per jaar betaald.

Wat kost adoptie per jaar?

Voor ieder dier of diersoort is een vast bedrag vastgesteld:

Ezel                                       € 500     (deeladoptie mogelijk)

Koe                                       € 500     (deeladoptie mogelijk)

Varken                                € 250

Minivarken                         € 150

Geit                                      € 150

Schaap                                 € 100

Konijn                                  €   25

Cavia                                    €   25

Gans                                     €   25

Kip                                         €   25

Via onderstaand formulier kun je een adoptiedier aanvragen:

  (Velden met een * zijn verplicht in te vullen)

  Je gegevens:

  Aanhef *
  FirmaDhrMevrFamilie

  Welke naam (en evt logo) mogen we noteren op het adoptiecertificaat?

  Ik machtig hierbij de Stichting Ulebelt tot jaarlijkse SEPA afschrijving van een bedrag van zegge

  Deze adoptiebijdrage doe ik voor de periode van ... jaar *
  1 jaar2 jaren3 jaren

  Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zie hiervoor onze Privacyverklaring privacyverklaring.
  Ik ga akkoord met alle bovenstaande afspraken.*
  ja