Werkwijze voor adoptiedieren bij Ulebelt

februari 2024

Met een adoptiedier ondersteun je als bezoeker, bedrijf, particulier of school de educatieve stadsboerderij de Ulebelt op een leuke en nuttige manier. Je kunt zelf een dier uitkiezen.

Wat houdt adoptie in?

Bij adoptie betaalt de adoptant voor minimaal een jaar de kosten die een dier met zich meebrengt, je wordt dus financieel adoptant van het dier. Deze kosten bestaan uit de voer- en verzorgingskosten, jaarlijkse entingen, wormkuren en bij de ezels de kosten van de hoefsmid. Mocht het dier onverhoopt ziek worden, dan komen de extra kosten gewoon op rekening van de kinderboerderij. Een groot dier kan ook door meerdere adoptanten voor een kleiner bedrag worden geadopteerd (deeladoptie). Andere dieren of groepen dieren hebben één adoptant.

Graag willen we je bedanken!

We leggen de adoptie vast door middel van een adoptieaanvraag, waarmee ook direct de betaling wordt geregeld. Je ontvangt een adoptiecertificaat van ons.

Verdere adoptieafspraken

• We leggen je persoonsgegevens vast voor een correcte uitvoering van de adoptie.
• Bij verlening van de SEPA machtiging wordt het door jou ingevoegde bedrag afgeschreven. Adopteer je een dier voor een periode langer dan een jaar, dan zal ieder opvolgend jaar in maart het bedrag van het opgegeven IBAN rekeningnummer worden afgeschreven.
• Het geadopteerde dier blijft eigendom van Stichting de Ulebelt.
• Het geadopteerde dier blijft op het terrein van Stichting de Ulebelt.
• Stichting de Ulebelt neemt zelfstandig beslissingen over het geadopteerde dier. Mocht het dier komen te overlijden, dan nemen we contact met je op. In principe geven we geen restitutie in een lopend adoptiejaar.
• De adoptant ontvangt een adoptiecertificaat met een foto van het geadopteerde dier. Dit certificaat wordt, incl. uw naam of firmanaam (evt. met logo) ook op het adoptiebord op de kinderboerderij gezet met de vermelding van het geadopteerde dier c.q. diergroep.
• De adoptiebijdrage wordt per jaar betaald.

Wat kost adoptie per jaar?

Voor ieder dier of diersoort is een vast bedrag vastgesteld:

Ezel                                     € 500     (deeladoptie mogelijk)

Koe                                     € 500     (deeladoptie mogelijk)

Varken                               € 250

Minivarken                      € 150

Geit                                     € 150

Schaap                               € 100

Konijn                                €   25

Cavia                                  €   25

Gans                                   €   25

Kip                                       €   25

Via onderstaand formulier kun je een adoptiedier aanvragen:

  (Velden met een * zijn verplicht in te vullen)

  Uw gegevens:

  Aanhef * FirmaDhrMevrFamilie


  Gegevens ten behoeve van het adoptiecertificaat

  Mijn bijdrage in cijfers (deeladoptie)

  Adoptieperiode is 1 jaar, ingaand per datum

  Welke naam mogen wij noteren op het adoptiecertificaat?*

  Betaling

  U krijgt van ons op het ingevulde e-mailadres een digitale factuur.

  Door het ondertekenen van deze overeenkomst geeft u toestemming en gaat u akkoord met de adoptievoorwaarden:
  • Voor het vastleggen en verwerken van bovenstaande persoonsgegevens voor een correcte uitvoering van deze overeenkomst.
  • De adoptieperiode is geldig voor de duur van 1 jaar ingaande op de datum zoals hierboven vermeld. U ontvangt op het hierboven ingevulde e-mailadres een digitale factuur. De betalingsvoorwaarde is 14 dagen. Mocht u de factuur niet binnen deze periode betalen vervalt de adoptie van het dier.
  • Het geadopteerde dier blijft eigendom van Stichting de Ulebelt.
  • Het geadopteerde dier blijft op het terrein van Stichting de Ulebelt.
  • Stichting de Ulebelt neemt zelfstandig beslissingen over het geadopteerde dier. Mocht het dier komen te overlijden, dan nemen we contact met u op. In principe geven we geen restitutie in een lopend adoptiejaar.
  • De adoptant ontvangt een adoptiecertificaat met een foto van het geadopteerde dier. Dit certificaat wordt, incl. uw naam of firmanaam (evt. met logo) ook op het adoptiebord op de kinderboerderij gezet met de vermelding van het geadopteerde dier c.q. diergroep.
  • Wilt u het dier voor een langere periode adopteren dan kun u de overeenkomst per jaar verlengen. U krijgt hiervoor per jaar een nieuwe digitale factuur.

  Plaats en datum *

  Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zie hiervoor onze privacyverklaring.