Over de Ulebelt

De Ulebelt wil door middel van een mix van recreatie en educatie de bewoners van haar werkgebied stimuleren een eigen bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. In een duurzame samenleving wordt voldaan aan de vraag naar rechtvaardigheid, welzijn en welvaart van alle huidige wereldburgers, zonder dat de kansen op ontwikkeling voor toekomstige generaties op deze planeet worden verkleind. Tegelijk wil de Ulebelt mensen en kinderen in een stedelijke samenleving als Deventer in nauw contact brengen met de natuur en de dierenwereld. Lees hier meer over de doelstelling van De Ulebelt.

Organisatie

De Ulebelt wordt gerund door een klein team van professionals, ondersteund door een grote groep van vrijwilligers, inclusief het bestuur van de Stichting. Lees hier meer over de mensen van de Ulebelt

Steun ons!

Sluit u zich ook aan bij de groter groeiende groep van Sponsoren en Vrienden van de Ulebelt? Daarmee laat u zien dat u het werk van de Ulebelt waardeert en ondersteunt. Speciaal voor Vrienden en Sponsoren komt vier keer per jaar een Nieuwsbrief uit met de laatste nieuwtjes en aankondigingen.

Word Vriend of sponsor van de Ulebelt: Met een donatie van minimaal 25,- euro per jaar wordt u Vriend van De Ulebelt. Of download hier het aanmeldingsformulier om u aan te melden als Vriend!

Als u liever eenmalig een grotere of bijvoorbeeld maandelijks een kleinere donatie wilt doen, kunt u een storting doen op IBAN: NL28 RABO 0304449571 ten name van Stichting de Ulebelt. Wij zijn blij met uw ondersteuning!

Ulebelt 3.0

Onze organisatie en locatie zijn toe aan vernieuwing. Tijden veranderen en wij zoeken naar nieuwe en duurzame verdienmodellen om ook in de toekomst dè plek te zijn voor kennis over duurzaamheid in de praktijk, inspiratie en goed toeven. Directie, bestuur en medewerkers onderzoeken kansen en mogelijkheden om onze unieke locatie veel beter te benutten. Dat veranderingsproces omvat een aantal stappen. We zijn inmiddels begonnen met verkennende gesprekken met onze buren in de zorg: Noorderbrug, PW- Jansen en Parabool. Dit heeft hele mooie aanknopingspunten opgeleverd voor verdere samenwerking. Lees verder

Nieuwsbrieven

Elk kwartaal brengt de Ulebelt een digitale Nieuwsbrief voor Relaties uit, die naar alle Vrienden, samenwerkingspartners en relaties gaat. Lees verder.

ANBI

Stichting de Ulebelt is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Onze gegevens als ANBI-instelling vindt u hier.

Socialer Ondernemen

De Ulebelt voldoet aan de normen voor Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Meer informatie over PSO

Samenwerking

In de opzet en de exploitatie van de Ulebelt werken veel partijen samen. Natuur- en Milieu-organisaties maken gebruik van gebouwen en terrein en helpen mee bij het bijzondere beheer daarvan. De Ulebelt participeert daarbij in het Platform Natuur & Milieu en verhuurt een deel van haar terrein aan de Ecologische Moestuinvereniging en de schooltuinen. Ook met andere maatschappelijke organisaties werken wij samen in de uitvoering van uiteenlopende projecten, waaronder Sam&Ko. Hiermee bundelen wij deskundigheid en krachten.
Meer links naar samenwerkingspartners en collega-organisaties