Over de Ulebelt

De Ulebelt brengt organisaties en inwoners van Deventer en omstreken in contact met duurzaam leven en werken, dieren én natuur.  In onze groene oase van 7 ha is er ruimte voor ontmoeting, ontspanning en inspiratie en kun je genieten van onze producten, activiteiten en horeca. Kinderen struinen op de boerderij en op de natuurspeelplekken.

  • Burgers en bedrijven inspireren én begeleiden we op hun weg naar een duurzame samenleving en bedrijfsvoering.
  • Daarnaast hebben we voor het onderwijs een groot aanbod van lespakketten, schoolmoestuinen en stageplekken.
  • Voor mensen met een zorg- en re-integratievraag bieden we fijne  werkplekken.

Ulebelt prikkelt je verbeelding en daagt je uit!

Visie

Voor individuen en organisaties is actief handelen noodzakelijk om een duurzame en inclusieve samenleving te realiseren. 

Missie

Wij inspireren en faciliteren als maatschappelijke organisatie onze inwoners en organisaties in hun eigen bijdrage aan een duurzame leefomgeving en integrale en inclusieve samenleving.

Organisatie

De Ulebelt wordt gerund door een klein team van professionals, ondersteund door een grote groep van vrijwilligers, inclusief het bestuur van de Stichting. Lees hier meer over de mensen van de Ulebelt

Steun ons!

Sluit u zich ook aan bij de groter groeiende groep van Sponsoren en Vrienden van de Ulebelt? Daarmee laat u zien dat u het werk van de Ulebelt waardeert en ondersteunt. Speciaal voor Vrienden en Sponsoren komt vier keer per jaar een Nieuwsbrief uit met de laatste nieuwtjes en aankondigingen.

Word Vriend of sponsor van de Ulebelt: Met een donatie van minimaal 25,- euro per jaar wordt u Vriend van De Ulebelt.

Als u liever eenmalig een grotere of bijvoorbeeld maandelijks een kleinere donatie wilt doen, kunt u een storting doen op IBAN: NL28 RABO 0304449571 ten name van Stichting de Ulebelt. Wij zijn blij met uw ondersteuning!

Ulebelt toekomstbestendig

Onze organisatie en locatie zijn toe aan vernieuwing. Tijden veranderen en wij zoeken naar nieuwe en duurzame verdienmodellen om ook in de toekomst dè plek te zijn voor kennis over duurzaamheid in de praktijk, inspiratie en goed toeven. Directie, bestuur en medewerkers onderzoeken kansen en mogelijkheden om onze unieke locatie veel beter te benutten. Dat veranderingsproces omvat een aantal stappen. Dit pakken we op samen met de gemeente, adviseurs, en samenwerkingspartners zoals Noorderbrug en de zorg.

Nieuwsbrieven

Elk kwartaal brengt de Ulebelt een digitale Nieuwsbrief voor Relaties uit, die naar alle Vrienden, samenwerkingspartners en relaties gaat. Meld je aan als Vriend, om deze Nieuwsbrief voortaan ook te ontvangen! Lees verder.

ANBI

Stichting de Ulebelt is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Onze gegevens als ANBI-instelling vindt u hier.

Socialer Ondernemen

De Ulebelt voldoet aan de normen voor Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Meer informatie over PSO

Samenwerking

In de opzet en de exploitatie van de Ulebelt werken veel partijen samen. Natuur- en Milieu-organisaties maken gebruik van gebouwen en terrein en helpen mee bij het bijzondere beheer daarvan. De Ulebelt participeert daarbij in het Platform Natuur & Milieu en verhuurt een deel van haar terrein aan de Ecologische Moestuinvereniging en de schooltuinen. Ook met andere maatschappelijke organisaties werken wij samen in de uitvoering van uiteenlopende projecten, waaronder Sam&Ko. Hiermee bundelen wij deskundigheid en krachten.
Meer links naar samenwerkingspartners en collega-organisaties