Met een donatie van minimaal 25,- euro per jaar wordt u Vriend van de Ulebelt. Via deze link meldt u zich snel als Vriend! Of download hier het aanmeldingsformulier om u schriftelijk aan te melden als Vriend! Als u liever eenmalig een gift doet of een grotere of bijvoorbeeld maandelijks een kleinere donatie wilt doen, kunt u een storting doen op

IBAN:  NL28 RABO 0304 4495 71 ten name van Stichting de Ulebelt. Wij zijn blij met uw ondersteuning!

Er zijn vele mogelijkheden voor bedrijven om samen te werken met de Ulebelt. U kunt als bedrijf Vriend van de Ulebelt worden. Of u kunt ons steunen via financiële sponsoring of sponsoring in natura. ook een nalatenschap ten gunste van de Ulebelt kan geregeld worden. Of wellicht wilt u zich met uw duurzame producten profileren tijdens een van onze seizoensfeesten. Meer informatie over sponsoring.

Met een adoptiedier ondersteun je als bezoeker, bedrijf, particulier of school de educatieve stadsboerderij de Ulebelt op een leuke en nuttige manier. Je kunt zelf een dier uitkiezen.  Meer informatie over adoptie

De Ulebelt wil bewoners van Deventer stimuleren een eigen bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

sponsorsDe Ulebelt wil als hèt centrum voor natuur- en milieueducatie & kinderboerderij bewoners van Deventer stimuleren een eigen bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Dat doen we door:

  • het verder ontwikkelen van een aantrekkelijke kinderboerderij voor Deventer en omgeving
  • het aanbieden van natuur- en milieueducatie voor scholen, zoals leskisten en boerderijlessen
  • het uitvoeren van projecten voor de gemeente Deventer, de provincie Overijssel en de Stedendriehoek, vaak in samenwerking met andere centra in Overijssel en Gelderland
  • het ondersteunen van andere natuur- en milieuorganisaties in Deventer
  • maar ook door het organiseren van publieksevenementen, zoals het Oogstfeest; de Boomfeestdag; het Jonge dierenfeest;  etc.

De Ulebelt ontvangt elk jaar een prestatiesubsidie van de gemeente Deventer voor bovengenoemde prestaties. Daarnaast genereert de Ulebelt geld uit projecten en uit bijdragen van sponsoren en Vrienden.