Aanbod natuur- en milieu-educatie basisonderwijs

De Ulebelt heeft een educatief aanbod over natuur, milieu en duurzaamheid voor het basisonderwijs. Hiermee ondersteunen we basisscholen in Deventer met lesstofvervangend materiaal, op het gebied van natuuronderwijs en wetenschap&techniek. Het gaat altijd om praktisch, aanschouwelijk materiaal. Met de uitleen van leskisten, materiaalzendingen en het verzorgen van vele buitenlessen op eigen terrein, wil de Ulebelt kinderen meer betrekken bij natuur en hun eigen leefomgeving.Ook maatwerk is mogelijk, zoals advies rondom groene schoolpleinen of invulling van een themaweek.

Het educatieve aanbod van de Ulebelt is opgenomen in een digitaal reserveringssysteem. Leerkrachten vinden bij de digitale NME-gids alle informatie over hoe zij hier producten en lessen kunnen reserveren.

Nieuws educatie

50-dingen

Samen met Stichting Springzaad wil de Ulebelt kinderen stimuleren meer in de natuur te komen en spelen. Het project de 50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde is daar een mooi middel bij.

Schooltuinen

Jaarlijks komen een paar honderd leerlingen tuinieren in de schooltuinen op ons terrein. Zij leren hier alles over voedsel, vooral door het zelf te telen en op te eten!

Met je klas de boer op!

Met je klas de boer op: kom op bezoek bij een boerenbedrijf in de buurt en maak kennis met de manier waarop je voedsel geproduceerd wordt! Dit project start in 2018 met groepen 6 van de basisscholen in de gemeente Deventer.

Meer info

Educatieve projecten

De Ulebelt realiseert ook educatieve projecten voor onderwijs (PO en VO) en andere doelgroepen, waarbij met meerdere partners wordt samengewerkt, zoals de gemeente Deventer, Waterschap, Provincie, Cambio en Circulus. Voorbeelden zijn: Groene Loper Deventer en Tiny Forest.

Afvalscheiding op school

Rond de thema’s afval, diftar en wecycle werkt de Ulebelt nauw samen en vaak in opdracht van Circulus/Berkel Milieu, een prima samenwerking.

Meer weten

Energie educatie

Vrijwel alle schoolgebouwen in Deventer zijn voorzien van zonnepanelen, een prima aanknopingspunt om aandacht aan te besteden in de klas. De Ulebelt heeft alle educatieve mogelijkheden over energie-educatie op een rijtje gezet.