Leerkrachten in het basisonderwijs in de gemeente Deventer kunnen terecht bij de Ulebelt voor een educatief aanbod over natuur, milieu en duurzaamheid. Het gaat met lesstofvervangend materiaal, op het gebied van natuuronderwijs en wetenschap&techniek. Het gaat altijd om praktisch, aanschouwelijk materiaal.

Uitleen

De Ulebelt wil kinderen meer betrekken bij natuur en hun eigen leefomgeving. We hebben leskisten in de uitleen en materiaalzendingen. Hiermee kan je in de klas een paar weken aan de slag.

Buitenlessen bij de Ulebelt

Op het eigen terrein in de Ulebelt kunnen leerkrachten terecht voor buitenlessen. Op de boerderij, met de imkers, of in de natuurrijke tuinen.

Maatwerk

Ook maatwerk is mogelijk, zoals advies rondom groene schoolpleinen of invulling van een themaweek.

Nieuwsbrief Ulepost

Speciaal voor het onderwijs brengen we 6x per jaar een digitale nieuwsbrief uit, de Ulepost.

Het educatieve aanbod van de Ulebelt is opgenomen in een digitaal reserveringssysteem. Leerkrachten vinden bij de digitale NME-gids alle informatie over hoe zij hier producten en lessen kunnen reserveren.

Groen schoolplein

Steeds meer scholenvormen hun schoolplein om tot een groen leer- en speellandschap. Hier is ook een provinciale subsidieregeling voor. Wil je weten hoe en wat? Klik dan door naar Groene schoolpleinen Deventer!

Boerderijeducatie Salland

Met je klas de boer op: kom op bezoek bij een boerenbedrijf in de buurt en maak kennis met de manier waarop je voedsel geproduceerd wordt! Aan dit project kunnen alle scholen in Salland meedoen!

Meer info

Dat afval ook een grondstof kan zijn, omdat er waardevolle producten van gemaakt kunnen worden, is een leerzame ontdekking. Circulair leren denken is een belangrijke vaardigheid die prima geoefend kan worden, al op jonge leeftijd. De Deventer Schoon Familie en de Ulebelt willen uw school daar graag bij helpen!

Meer info

Schooltuinen

Jaarlijks komen een paar honderd leerlingen tuinieren in de schooltuinen op ons terrein. Zij leren hier alles over voedsel, vooral door het zelf te telen en op te eten!

Wat kan De Ulebelt betekenen voor kinderopvang? Voor de kinderopvang (zowel KDV, PZ als BSO) liggen er volop aanknopingspunten op onze kinderboerderij, de tuinen en de natuurspeelplekken.

Meer info

Educatieve projecten

De Ulebelt realiseert ook educatieve projecten voor onderwijs (PO en VO) en andere doelgroepen, waarbij met meerdere partners wordt samengewerkt, zoals de gemeente Deventer, Waterschap, Provincie, Cambio en Circulus. Voorbeelden zijn: Expeditie UiterwaardGroene Loper Deventer en Tiny Forest.

Afvalscheiding op school

Rond de thema’s afval, grondstoffen, hergebruik en recycle werkt de Ulebelt nauw samen en vaak in opdracht van Circulus/Berkel Milieu, een prima samenwerking.

Meer weten

Leerlingen zetten zich in om jouw school duurzamer te maken met de hulp van Eco-schools. Dit levert veel op: lager water- en energieverbruik, minder afval, gezonde kantine en enthousiaste en milieubewuste leerlingen. Lees verder

50-dingen

Samen met Stichting Springzaad wil de Ulebelt kinderen stimuleren meer in de natuur te komen en spelen. Het project de 50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde is daar een mooi middel bij.