De Ulebelt neemt PSO-certificaat in ontvangst

‘De Ulebelt voldoet aan de normen voor Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)’. Zo staat te lezen op de erkenning van de stichting PSO-Nederland. Deze Stichting toetst en beoordeelt bedrijven. Over de wijze waarop mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om actief te worden, werkervaring op te doen, deel te nemen aan het arbeidsproces. De Ulebelt slaagt daar naar het oordeel van de Stichting zeer goed in. De maatschappelijke instellingen die een certificaat uitgereikt kregen, dragen meer dan gemiddeld bij aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot werk.

Deventer stimuleert socialer ondernemen
Sociaal ondernemen is in toenemende mate gemeengoed geworden in ondernemend Nederland. Om de mate van sociaal ondernemen zichtbaar te maken is landelijk het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. PSO stimuleert socialer ondernemen en creëert een duurzame social return. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.

Uitreiking certificaten
Reden genoeg voor de gemeente Deventer om zelf gecertificeerd te zijn, maar ook om daarover afspraken te maken met Deventer maatschappelijke instellingen uit o.a. zorg, welzijn, sport en cultuur. En met succes! De Ulebelt, de Dimence groep, Raster, Sportbedrijf Deventer, de Deventer Schouwburg en andere instellingen hebben gescoord op de prestatieladder. Het is dan ook feest tijdens Deventer Marktplein waar de gemeente de bijbehorende certificaten aan deze instellingen uitreikte op 19 november 1914.

Tijdens de verlenging van certificaat in 2016:

“Namens PSO-Nederland willen wij u en uw collega’s van harte feliciteren met het verlengen van het PSO-keurmerk.”

Uit het auditrapport van de certificerende instelling blijkt dat uw organisatie voldoet aan alle vereisten voor verlengen van het PSO-keurmerk. Stichting De Ulebelt heeft een opvolgende PSO certificering vanaf 1-7-2016. Het bestuur van Stichting PSO-Nederland deelt u mede dat wij het advies van de auditor overnemen. Na onze beoordeling komt uw organisatie in aanmerking voor trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uw certificaat is twee jaar geldig. Uw organisatie behoudt de vermelding op de website van PSO-Nederland (www.pso-nederland.nl) bij de gecertificeerde organisaties.