Hier te downloaden: jaarverslag 2023

Stichting De Ulebelt is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de belastingdienst.

Als ANBI instelling dient Stichting de Ulebelt de volgende gegevens op haar website te publiceren.

Algemeen

Naam: Stichting de Ulebelt, centrum voor natuur- en milieueducatie en kinderboerderij

Adres: Maatmansweg 3

Postcode en plaats: 7425 NC, Deventer

Telefoon: 0570-653437

Email: info@ulebelt.nl

KVK nummer: 41245312

RSIN/Fiscaal nummer: 8056.77.896

IBAN: NL28 RABO 0304449571

Doelstelling : Stichting de Ulebelt heeft tot doel om door middel van recreatie en educatie een bijdrage te leveren aan het vormgeven van een duurzame samenleving.

Beleidsplan : zie hiervoor ons Meerjarenbeleidsplan

Bestuur : Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. De situatie sinds juli 2017 is als volgt:

  • Peter Hermans, voorzitter
  • Robbert Journée, penningmeester
  • Ton de Haan
  • Bob Fenneman
  • Rob Viveen, secretaris

Beloning : Het bestuur is onbezoldigd. Directeur en personeel zijn ingeschaald op basis van de systematiek van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Activiteiten en financiële verantwoording

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen wij naar het jaarverslag2018, waarin tevens een gedetailleerd Activiteitenoverzicht en de Financiële verantwoording is opgenomen.