Stichting De Ulebelt is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de belastingdienst.

Als ANBI instelling dient Stichting de Ulebelt de volgende gegevens op haar website te publiceren.

Algemeen

Naam: Stichting de Ulebelt, centrum voor natuur- en duurzaamheidseducatie en kinderboerderij

Adres: Maatmansweg 3

Postcode en plaats: 7425 NC, Deventer

Telefoon: 0570-653437

E-mail: info@ulebelt.nl

KVK nummer: 41245312

RSIN/Fiscaal nummer: 8056.77.896

IBAN: NL28 RABO 0304449571

Jaarverslag hier te downloaden:

Doelstelling : Stichting de Ulebelt heeft tot doel om door middel van recreatie en educatie een bijdrage te leveren aan het vormgeven van een duurzame samenleving.

Beleidsplan : zie hiervoor ons Meerjarenbeleidsplan

Bestuur : Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. De situatie sinds april 2021 is als volgt:

  • Tom Geerdink, waarnemend voorzitter
  • Joselien Folkers, secretaris
  • Ans Schinkel, penningmeester
  • Annemieke Tonnaer
  • Kees Jan van der Zee
  • Berdi Doornebosch
  • Carl Stal

Beloning : Het bestuur is onbezoldigd. Directeur en personeel zijn ingeschaald op basis van de systematiek van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Activiteiten en financiële verantwoording

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag (download op deze pagina), waarin tevens een Financiële verantwoording is opgenomen.