De Ulebelt
De Ulebelt is een educatieve Stadsboerderij met zorg, horeca en natuurspeeltuinen in het hart van Deventer. Het terrein van ruim 7 hectare bestaat uit een heem- en vlindertuin, akkers, boomgaard, bijenstal, schooltuinen en een leuke kinderboerderij met vele soorten dieren, van cavia tot koe. Ook zijn er speelplaatsen voor grote en kleine kinderen. Meerdere keren per jaar worden er op de Ulebelt themafeesten georganiseerd voor een breed publiek. Op het terrein is er volop ruimte voor ontdekken, ontwikkeling en sociale integratie. De Ulebelt biedt een prachtige mix van recreatie en voorlichting. Zowel op het terrein als in het gebouw is voor iedereen die mens en dier, milieu en natuur een warm hart toedraagt van alles te beleven.

WerkMee
Voor kinderen en volwassenen met een (tijdelijke) afstand tot school of de arbeidsmarkt biedt de Ulebelt dagbesteding/werk-leerplekken. Het groene terrein van de Ulebelt met zijn dieren, tuinen, horeca en overige faciliteiten biedt daarvoor veel mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een fijne en zinvolle invulling van zijn dag mag hebben.
De dagbesteding is kleinschalig van opzet. Voor kinderen is het mogelijk om op woensdagmiddag en de zaterdagen aan dagbesteding deel te nemen.

Wil je meer willen weten over zorgboerderijen? Kijk dan bij Zorgboeren
De Ulebelt is aangesloten bij Kleinschalige Zorg Salland.

Belangstelling
Neem dan contact op met ons: dagbesteding@ulebelt.nl of 0643920591

De Ulebelt is aangesloten bij de Landelijke Federatie van Zorgboeren: www.zorgboeren.nl
Kwaliteit Laat Je Zien is het kwaliteitskeurmerk die de Ulebelt heeft om verantwoorde zorg te bieden

Activiteiten

De volgende activiteiten zijn mogelijk:
• Dierverzorging
• Horeca, kook en bakactiviteiten
• Creatieve activiteiten
• Sport en spel
• Werken in onze groentetuin of op de akker

Dagdelen

Openingstijden Meedoen
Maandag 08:30 – 16:00 uur
Dinsdag 08:30 – 16:00 uur
Woensdag 08:30 – 16:00 uur
Vrijdag 08:30 – 12:30 uur
Zaterdag 09:00 – 16:00 uur

Bekostiging

Bekostiging
WMO gemeente Deventer
Persoons gebonden budget
Onderaanneming

Klachtenregeling

In het geval van klachten maakt de Ulebelt gebruik van een Klachtenreglement dat is opgesteld in samenwerking met zorginstellingen die zijn aangesloten bij de Kleinschalige Zorg Salland. Elke cliënt ontvangt bij deelname een brief waarin beschreven staat welke stappen hij/zij kan ondernemen als er sprake is van een klacht.