Voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking biedt de Ulebelt dagbesteding. Het groene terrein van de Ulebelt met zijn dieren, tuinen en overige faciliteiten biedt daarvoor veel mogelijkheden. Als je houdt van het omgaan met dieren en mensen en graag bezig wil zijn in een mooie, natuurlijke omgeving dan is dat vast iets voor jou. De dagbesteding is kleinschalig van opzet voor een beperkt aantal deelnemers. Deelnemers kunnen in een veilige omgeving zichzelf zijn. Sleutelwoorden zijn: zich veilig voelen, geborgenheid, eigen tempo, vriendelijk en respectvol. We werken vraaggericht en kunnen verschillende dagprogramma’s op maat aanbieden. Als we bijvoorbeeld vanwege slecht weer niet lekker buiten bezig kunnen zijn, dan hebben we mogelijkheden voor binnenactiviteiten.

Download Folder Dagbesteding Ulebelt

Meer willen weten over Zorgboerderijen? Kijk hier bij Zorgboeren
De Ulebelt is aangesloten bij Kleinschalige Zorg Salland.

Activiteiten

* Dierverzorging
* Terreinactiviteiten
* Meehelpen in onze mooie groentetuin
* Kook en bakactiviteiten
* Knutselen in onze binnenruimte
* Sportieve activiteiten
* Horeca activiteiten

Dagdelen

Maandagmiddag 13.00 – 17.00 uur
Dinsdagmiddag 13.00 – 17.00 uur
Woensdagmiddag 13.00 – 17.00 uur (jeugdgroep)
Donderdagmiddag 13.00 – 17.00 uur
Zaterdagmorgen 9.00 – 17.00 uur (om de twee weken)

Bij voldoende belangstelling kan er een ochtendgroep gestart worden

Persoonsgebonden budget

Iedereen die beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB) met indicatie voor een dagbesteding kan deelnemen aan de activiteiten op De Ulebelt. Ook is een overeenkomst of een onderaannemerschap met een zorginstelling mogelijk. Heeft u Zorg in Natura (ZIN), dan kunt u deze om laten zetten in een PGB via het sociale wijkteam uit uw wijk!

Contact

Onze medewerkers Linda Puijn en Jopie Korteland begeleiden kinderen/volwassenen. Wil je meer informatie over de dagbesteding bij de Ulebelt?  Stuur een mail of neem telefonisch contact op met Jopie Korteland, telefoon 0612193635.
Folder Dagbesteding Ulebelt

Klachtenregeling

In het geval van klachten maakt de Ulebelt gebruik van een Klachtenreglement dat is opgesteld in samenwerking met zorginstellingen die zijn aangesloten bij de Kleinschalige Zorg Salland. Elke cliënt ontvangt bij deelname een brief waarin beschreven staat welke stappen hij/zij kan ondernemen als er sprake is van een klacht.