Hier kunt u de infobladen voor een watervriendelijke tuin downloaden:

Begin een moestuintje

Een tuin vol vogels bijen en vlinders

Leg een gazon aan

Maak een geveltuintje

Maak een goot

Maak een groene gevel

Maak een regenwatervijver

Maak hoogteverschillen in je tuin

Makkelijke planten voor een droge tuin

Makkelijke planten voor een natte tuin

Makkelijke planten voor een schaduwtuin

Makkelijke planten voor een zonnige tuin

Plaats een regenton

Plant een boom

Plant een heg

Vergroen je balkon

Vergroen je dak

Waterpasserende verharding

Werken aan een gezonde bodem

 

Handboek voor de watervriendelijke tuin (2018)

In navolging op een handboek over klimaatadaptatie voor kinderboerderijen en hun bezoekers, en over de samenwerking tussen nme-centra en tuincentra is er nu ook een handboek voor de tuinbranche en zijn klanten. Dit Handboek is gemaakt door Vereniging GDO, samen met Tuinbranche NL , voor de medewerkers en bezoekers van tuincentra, en verscheen op 1 februari 2018 tijdens de RIONEDdag 2018.
In het Handboek voor de watervriendelijke tuin wordt de weersverandering wordt toegelicht, en de functie van groene tuinen wordt uitgelegd en worden samenwerkingspartners benoemd, zoals gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, maar ook kinderboerderijen en natuur- en milieucentra. Nieuwe allianties zijn nodig voor deze opgave!

Verleiden
Klimaatadaptatie is een serieuze maatschappelijke opgave. Tuinen bij particulieren en bedrijven worden steeds belangrijker omdat ze overlast bij heftige regenbuien en hittestress helpen voorkomen. Maar hoe krijgen we de tuinbezitter zover dat hij/zij doet wat nodig is? En hoe maken we tegelijk de tuin mooier en biodiverser? Tuincentra zijn de plekken waar tuinbezitters kunnen worden geïnformeerd en geïnspireerd.

Het Handboek voor de watervriendelijke tuin bevat 19 infobladen waarin de gewenste maatregelen worden uitgewerkt. Hoe ziet de maatregel eruit (bv. aanleg regenwatervijver), hoe voer je dit uit en wat is ervoor nodig? De infobladen kunnen worden gedownload, geprint en vervolgens aan de klant worden aangereikt.

Samenwerking
Het Handboek voor de Watervriendelijke Tuin is samen met Tuinbranche Nederland en Atelier GroenBlauw gemaakt, samen met vele stakeholders, o.a. het natuur- en milieueducatieveld. De productie is mogelijk gemaakt door Stichting RIONED, STOWA, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/ Ons Water en Tuinbranche Nederland