De Ulebelt werkt met veel partijen in en om Deventer samen. Binnen de projecten zijn onze partners bijvoorbeeld: gemeente Deventer (regenwaterafkoppeling), Waterschap Groot Salland (bij Expeditie Uiterwaard); Circulus en Berkel Milieu (afvalprojecten) en Rentree (energiebesparing).

Daarnaast is De Ulebelt ondersteuner en facilitator voor het Platform Natuur en Milieu Deventer, waarin de lokale natuur- en milieugroepen in Deventer met elkaar samenwerken en uitwisselen.

Overige links