Regenwaterkalender

Gratis Webinar ‘Regenwater: goed gebruikt!’

Waarom zou je je regenpijp loskoppelen van het riool? Dan krijg je toch juist natte voeten? Nee dus. In dit webinar leggen we uit waarom afkoppelen juist nú nodig is en hoe je dat doet. Ook gaan we in op de voordelen van een groen dak en hoe je dat kunt aanleggen. Voor het afkoppelen krijg je subsidie van de gemeente, waardoor het je geen extra geld kost en je wel profiteert van de voordelen. Een deel van de huizen in Deventer is al afgekoppeld, maar op de rioleringskaart bit.ly/rioleringskaart kun je zien of je huis nog is aangesloten op het riool. Kijk dit webinar. Het levert je veel op.

Op dit moment staan er nog geen data vermeld voor nieuwe webinars.

Afkoppelen en groene daken

Als je je regenpijp loskoppelt van het riool en daken van schuurtjes en carports laat begroeien, word je minder kwetsbaar voor hoosbuien, of langere droge periodes. Bovendien kun je er subsidie voor krijgen.
Over de verschillende manieren om de regenpijp af te koppelen en voor uitleg over groene daken, kun je ons webinar volgen, of download hier: Brochure Regenwater goed gebruikt! .

Buurtwebinar

Hoe meer bewoners bij jou in de buurt afkoppelen, hoe beter het resultaat. Daarom bieden we ook buurtwebinars op maat. We kijken specifiek naar de situatie en mogelijkheden in jullie buurt of wijk. Heb je interesse? Stuur ons een mail. We nemen snel contact met je op en helpen je met het uitnodigen van je buren.

Zodra de maatschappelijke situatie het toelaat, organiseren we ook informatieavonden bij jou in de buurt. Stuur ons gerust een mailtje als je hiervoor interesse hebt.

Manieren om de regenpijp af te koppelen

Als je gaat afkoppelen zijn de belangrijkste vragen: waar komt het water vandaan, waar laat ik het infiltreren en hoe komt het daar? Deze opgave is maatwerk. In het draaiboek dat je kunt downloaden, vind je verschillende mogelijkheden voor afkoppelen. Ook vind je hier de nodige informatie over de aanleg van een groen dak en een overzicht van professionals uit de regio die je kunnen ondersteunen. Het zijn ontwerpers, hoveniers, leveranciers van afkoppelmaterialen en grijswatersystemen, dakdekkers en groendakleveranciers.

Watervriendelijke tuintips

De Ulebelt stelt allerlei  informatiebladen beschikbaar met tips voor een watervriendelijke tuin: hoe maak je een goot, hoe maak je een regenwatervijver of hoe maak je hoogteverschillen in je tuin? Klik hier voor de downloads.

Subsidie Gemeente Deventer

Belangrijk als je in aanmerking wilt komen op subsidie: voordat je kunt beginnen met afkoppelen, moet de gemeente eerst akkoord geven op je aanvraag voor subsidie.
De subsidieaanvraag voor regenwaterafkoppeling vraag je aan per huis. In enkele gevallen gaat het om een gedeelde regenpijp met de buren of een gedeeld terrein waar het water naartoe gaat. Geef dit dan aan op het formulier. Kijk hier voor de subsidieaanvraag.
En hier vind je ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie en de bedragen die beschikbaar zijn. Lees dit door voordat je begint, want hier staat onder andere dat je foto’s van de beginsituatie en een schets van de toekomstige situatie moet aanleveren. Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, stuur je foto’s op van de definitieve situatie en de benodigde formulieren. Als bewijs van uitvoering voor de subsidie, moet je tijdens de werkzaamheden ook de ondergrondse maatregelen fotograferen, voordat deze weer zijn afgedekt. Ook moet het aantoonbaar zijn dat je in een verlaging in de tuin 10 mm hemelwater kunt bergen.

Subsidie Waterschappen: Klimaat Actief!

Voor 2021 is er weer subsidie beschikbaar voor projecten die wateroverlast of hitte tegengaan. Voorbeelden hiervan zijn natuur- of klimaatpleinen in dorpen en steden of de aanleg van groene daken. Het waterschap werkt graag samen met gemeenten, bedrijven, scholen en bewoners die maatregelen nemen om wateroverlast of hitte tegen te gaan. Samen gaan we voor een ‘klimaat-proof’ bebouwd gebied. De Ulebelt ondersteunt bij de aanvraag van deze subsidie. Neem dan contact met ons op!

Voorbeelden

In september 2018 heeft een aantal buurtbewoners in de Vogelslag in Colmschate hun buurt afgekoppeld en vergroend. Kijk hier naar artikel en filmpje van de Stentor.